За поредна година Община Драгоман печели проект за „Чиста околна среда“

280 преглеждания

Инициативата е МОСВ и ПУДООС

За осма поредна година, Община Драгоман спечели проект по националната кампания „Чиста околна среда“, организирана от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ на тема „Обичам природата - и аз участвам“. 

Община Драгоман ще облагороди и опази обществено пространство с проект: „Облагородяване и изграждане на зелен кът за отдих в кв. Драгоман, гр. Драгоман“, като целта на проекта е опазване на околната среда, повишаване качеството на живот и подобряване на цялостната визия на града.

EspressoNews