Кризисен щаб-Своге със заседание и днес

954 преглеждания

Вижте решенията

Днес, 16.03.2020 г., от 09:30 часа в Заседателната зала на Община Своге, се проведе заседание на Кризисния щаб-Своге, на което се взеха следните решения:

1. Общинският кризисен щаб разпореди да се въведе ограничителен режим във всяка от сградите на Община Своге - в Деловодство, Местни данъци и такси, ЕСГРАОН да се влиза по 1 човек при регулярна дезинфекция на помещенията.

2. Служителите от Община Своге да работят в намален състав по график, съгласуван от Секретаря на Община Своге.

3. Служителите от Община Своге да възлагат извършване само на неотложни-аварийни ремонти, плановите да бъдат отлагани.

4. Отлага се приемния ден в четвъртък. Осигурена е възможност за консултации по телефон, включително от такъв на входа в сградата на общината.

5. Забранява се провеждане на пазарния ден в четвъртък.

6. Кметовете на кметства и кметските наместници да прилагат ограничителния режим за посещения на граждани в помещенията и сградите при регулярна дезинфекция.

7. Всяко съобщение, заповед, указания и други материали, публикувани на Вътрешния портал, на сайта на Община Своге или изпратени по имейл, се считат за връчени е се изпълняват незабавно.

8. При погребения се забранява използването на траурните ритуални зали за други цели, освен за опело.

9. Да се разпределят справедливо и раздадат на служителите наличните предпазни маски и дезинфектанти.