НАП ще приема данъчни декларации от 10 януари

250 преглеждания

От 1 до 9 януари 2020 г. приходната агенция ще извършва годишно приключване за 2019 г.

Националната агенция за приходите ще приема данъчни декларации за доходите, заработени през 2019 г., от 10 януари 2020 г., съобщават от ведомството. Причината е, че от 1 до 9 януари 2020 г. приходната агенция ще извършва годишно приключване за 2019 г. и ще се прави превключване на работата на информационните системи. Физически лица, които подават годишната си декларация за облагане на доходите могат да подадат своята декларация на хартиен носител в офисите на НАП или чрез електронната услуга със стартирането на кампанията от 10.01.2020 г. Промяната в началната дата за деклариране на доходите е заради изискване на законодателството, информират от Агенцията.

От Агенцията информират още:

Плащания към НАП в последния работен ден:

- плащания  без такса чрез е-услугата Виртуален ПОС на НАП  ще се приемат до 09:00 ч. на 31.12.2019 г.

- плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП могат да се извършват до 13:00 ч. на 31.12.2019 г.

Подаване на Декларации за облагане с корпоративни данъци:

Подаването на декларациите чрез електронната услуга ще започне на 10.01.2020 г.

Лица, които подават уведомления за сключени трудови договори:

Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна в  периода от 1 до 9 януари, но резултатите от обработката на подадените данни ще бъдат изпращани от НАП поетапно след 10 януари. Справочната информация в този период ще е актуална към 2 януари 2020 г. За тези обстоятелства е уведомена  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Регистрирани по ЗДДС, подаващи справки-декларации и документи:

Регистрираните по ЗДДС лица ще могат да подават справки-декларации и VIES- декларации по ЗДДС чрез е-услугата на НАП от 1 януари, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията  след 10.01.2020 г.

Възстановяване на прекъснати здравно-осигурителни права в периода 1-9 януари 2020 г.:

- Плащанията на здравни вноски от граждани в този период ще могат да се извършват само по банков път чрез търговските банки.

- Подаването на Декларация образец 7 в периода от 1 – 9 януари  ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП.

- Удостоверяването на непрекъснати здравно-осигурителни права в периода от 1 до 9 януари ще става в офиса на НАП по постоянен адрес с хартиен документ.

Информация от данъчно-осигурителната сметка:

В периода от 1 до 9 януари 2020 г. информацията за задълженията и плащанията, визуализирана чрез е-услугите на НАП ще бъде актуална  към 31.12.2019 г. На 10.01.2020 г. след приключване на дейностите по годишното приключване, данните ще бъдат актуализирани.

Достъп до електронни услуги в периода от 1 до 9 януари 2019 г. Физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП със следните изключения:

- За периода от 1 до 9 януари 2020 г. няма да функционира електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по регистрация.

- За периода от 1 до 9 януари 2020 г  няма да функционира електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ.

- За периода от 1 до 9 януари 2020 г няма да функционира електронната услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК).

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор/.  

EspressoNews

Тагове