Набират доброволци за състава на Доброволно формирование Драгоман

714 преглеждания

Вижте подробности

Община Драгоман набира доброволци за попълване състава на Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен, ако е реабилитирано.

Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление и формуляр за кандидатстване по образец, съгл. Приложение №1 и Приложение №2;

2. Медицинско удостоверение, доказващо че лицето е клинично здраво (от личен лекар);

3. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

4. Свидетелство за съдимост;

5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

6. Актуална снимка (с размери 3,5/4,5 см);

7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория, ако има такива. Доброволците получават възнаграждения за извършените дейности съгласно Наредба за организиране дейността на доброволните формирования. Доброволно формирование Драгоман разполага изцяло с защитна екипировка и техника, членовете са застраховани и допълнително стимулирани от органите на местната власт.

За повече информация и получаване на необходимите документи тел. 0879103400 - Десислава Димитрова, имейл адрес: desislava.dimitrova_1@abv.bg.

Източник и снимка: Община Драгоман

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук