ОИЦ-София с информационна среща и изнесена приемна в Божурище

172 преглеждания

Експертите ще запознават с най-актуалното за европейските програми

На 02 юли 2021 г. (петък) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Божурище (гр. Божурище, зала в  читалище „Христо Ботев“, бул. „Европа” № 85). 

Екипът на ОИЦ-София ще представи проект на Споразумение за партньорство на Република България - националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021-2027 г., новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2021 година, както и интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ). Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

От 13:30 до 15:00 часа, на площада пред община Божурище, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна, по време на която експертите ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Източник и снимка: eufunds.bg

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук