Община Драгоман: Не изхвърляйте жар, пепел и горящи предмети в контейнерите

342 преглеждания

Нарушителите ще бъдат санкционирани

С цел предотвратяване възникването на пожари и замърсяване на околната среда, Община Драгоман апелира към жителите да на изхвърлят жар, пепел и горящи предмети в контейнерите за битови отпадъци. От местната администрация призовават още да не се използва питейната вода за непитейни нужди. Това ставя ясно от съобщение, публикувано на официалната страница на ведомството.

Ето и пълния му текст:
 
„На основание чл. 31, т. 17 от Наредба № 1 за обществения ред, поддържане на чистотата и опазване общинските имоти на територията на община Драгоман Ви уведомяваме, да не изхвърляте жар и горящи предмети в и около контейнерите и кофите за битова смет. При наличието на такава, контейнера не може да бъде вдигнат от сметосъбиращата техника.
 
Забранява се паленето на смет в контейнери на всякакви отпадъци!
 
Забранява се използването на кофите и контейнерите, определени за битова смет за отпадъци от производствена дейност, строителни отпадъци, тор и други обемисти предмети!
 
На основание чл. 27, т. 1 от Наредба № 1 за обществения ред, поддържане на чистотата и опазване общинските имоти на територията на община Драгоман да не се използва питейна вода за миене на МПС!
       
При неизпълнение на дадените по-горе указания, на нарушителите ще бъде съставен акт и потърсена административно-наказателна отговорност по реда на Закона за административните нарушения.“.