Община Драгоман: Срокът за плащане на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства с 5% отстъпка изтича

302 преглеждания

Отстъпката е при заплащане на цялата годишна дължима сума

Община Драгоман напомняме, че остават 4 дни до изтичане на срокът за плащане на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства с 5% отстъпка при заплащане на цялата годишна дължима сума.

Задълженията си за местни данъци и такси към община Драгоман може да заплатите по следните начини:
І. В брой или чрез ПОС устройство в касата на отдел „Местни данъци и такси”
Работно време: 08:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 часа
Адрес: гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26

ІІ. По банков път
Банковата сметка на община Драгоман, по която можете да преведете дължимият данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентен данък и такса за битови отпадъци е:

Банка ДСК ЕАД – клон Драгоман
BIC код: STSABGSF
Банкова сметка – BG30 STSA 9300 8497 6603 00

Код за вид плащане:
44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти
44 23 00 – Данък върху превозните средства
44 24 00 – Такса за битови отпадъци

ІІІ. През платформата за он-лайн банкиране на Банка ДСК ЕАД – https://www.dskdirect.bg

ІV. На касите на Easy Pay и FastPay

Информация за размера на задълженията ви може да получите в отдел „Местни данъци и такси” на адрес гр. Драгоман, ул.”Захари Стоянов” № 26 или на посочените телефони: 0879 103 389 и 0879 103 399

Източник: Община Драгоман, снимка: freepik

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук