Община Костинброд и сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ подписаха договор за предоставяне на услугата „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“

738 преглеждания

Средствата за създаването центъра са по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

На 28 юли, Община Костинброд подписа договор за предоставяне на услугата Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания. Кметът на общината, Трайко Младенов, подписа договора за изпълнение на услугата със сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, представено от неговите председател и заместник-председател - Маргарита Борисова и Петя Александрова. Подписването се състоя в присъствието на Лора Емануилова - ръководител на проекта и директор на дирекция “ТТО и ОМП” в община Костинброд и Снежа Трендафилова - главен юрисконсулт и директор на дирекция “ОП ОП П”.

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ е избрано след участие в процедура за пряко договаряне и възлагане на обществена поръчка, а средствата за създаването на възстановителния център са отпуснати по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 - 2021, изпълнявана по договор за БФП № BGLD-1.004-0001-С01.

С изпълнение на Услугата, ще се сформира екип за организация, координиране, предоставяне и прилагане на разработените по проекта методология и програми за работа с деца и младежи с онкохематологични заболявания и с техните семейства, ще се осигури включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, благоприятстваща за подобряването на психо-социалния им статус. Сред дейностите, включени в обхвата на проекта са и проучване на добри практики и обмяна на опит с рехабилитационни центрове за деца с различни заболявания, включително рак.

Обезпечаването на функционирането на Центъра е важен проект за община Костинброд, като декември 2019 г., Министерския съвет отпусна средства за рехабилитацията на път  SFO 3409 -III-811 / Богьовци - Опицвет - Безден в участъка от конната база на вход /изхода на с. Опицвет до Центъра за възстановяване на деца с онкохематологични заболявания. Сумата отпусната от Министерски съвет за изграждането на пътя е в размер на 478 161, 83 лева с ДДС. 

Преди месец в Министерството на образованието и науката се подписа договор за предоставянето на 1 223 983 лева за възстановителни грижи за деца с онкохематологични заболявания. Средствата се отпускат по проект на администрираната от МОН програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която е съфинансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук