Община Костинброд напомня на своите жители, че на 31 октомври изтичат важни срокове

755 преглеждания

За подаване на декларации

Община Костинброд напомня на своите жители, че срокът за подаване на декларации за определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията, попадащи в границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, за вида и броя на съдовете за съхранение на битовите отпадъци, които ще се използват през следващата година по реда на чл.16, ал.1, от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Костинброд изтича на 31 октомври 2022 година.

До 31 октомври 2022 година е и крайният срок за подаване на декларации за имоти на граждани и предприятия, които няма да се използват през цялата следваща година по чл.18, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Костинброд.

Източник: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук