Община Костинброд продължава да реализира проекти във ВиК сектора

76 преглеждания

В Драговищица започна изпълнение на проект за частична подмяна на улична водопроводна мрежа

С официална церемоня „първа копка“, на 16 февруари, на площад „Батковци“ в село Драговищица бе даден старт на работата  по подмяна на улична водопроводна мрежа за второто най-голямо село в общината.

Проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“ Обособена позиция 1: „Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“ се финансира чрез програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подпомагане на общините в РБългария със средства от държавния бюджет при реализирането на инвестиционни проекти за реконструкция, модернизация и изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения за подобряване на водоснабдяването на населените места.

На събитието присъстваха кметът на община Костинброд Трайко Младенов, неговият заместник инж. Теодора Гогова, Албена Виденова - кмет на село Драговищица, общинските съветници Иван Иванов и Живко Георгиев, заместник-директор на Държавно горско стопанство-Сливница и представители от фирмата изпълнител на проекта.

Отец Мариян отслужи молитва за начало на строителната дейност и освети обекта.

В края на 2018 г., община Костинброд подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“. Водопроводна мрежа, която е включена в проекта за  с. Петърч е 20.500 км, а в с. Драговищица 1,188 км.

През 2019 г. и 2020 г. чрез програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подпомагане на общините в Република България бе подменена изцяло вътрешната водопроводна мрежа на с. Голяновци с обща дължина 5,856 км.

Обектът за „Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на с. Драговищица, община Костинброд" е включен за финансиране в програмата на МРРБ през месец декември 2020 г. чрез подписване на споразумение за частично финансиране в размер 580 503.00 лева. Реализацията на проекта е още една крачка към подобряване качеството на живот на населението, ще даде положителен екологичен ефект, ще създаде условия за положително доразвиване на село Драговищица, както и за постигане на основната стратегическа цел за развитие на община Костинброд.

Към края е реализирането на проекта по подмяна над 20 километра водопровод и изграждане на нова и модерна помпена станция за питейна вода в село Петърч. Предстои изготвянето  на проект за нов водопровод за село Опицвет, а в бюджет 2021 г. на община Костинброд са отделени средства за направата на проекти за подмяна на вътреселищната водопроводна мрежа на селата - Градец, Безден и Богьовци. Към момента се изработва ПУП за ел. частна на проекта за водопровод за 5-те високопланински села: Бучин проход, Понор, Дръмша, Дреново и Чибаовци.

След изграждането на новата водопроводна мрежа в село Драговищица ще се търси национално и/или европейско финансиране за строежа на довеждащ водопровод между двете села Драговищица и Голяновци.

С прилагането на съответните мерки, община Костинброд се стреми да отговори на приоритетите и целите, заложени на национално ниво за подобряване достъпността и качеството на предоставяните услуги във ВиК сектора.

Източник и снимки: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук