Помощ за лица в риск от Ковид-19 на територията на община Своге

163 преглеждания

Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3“, Договор №BG05M9OP001-2.101-0044-C01, по процедура BG05M9OP001-2.101 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4“, Договор №BG05M9OP001-2.101-0044-C01, по процедура BG05M9OP001-2.101 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и отчитайки нуждата от оказване на помощ на лица, застрашени от Ковид- 19, служителите и потребителите на услугите ще получават хигиенни материали през месеците октомври, ноември и декември. Личните предпазни средства /маски, ръкавици, дезинфектанти/ ще бъдат закупени със средства, осигурени по проекта.

Източник и снимка: Община Своге

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук