Премина седмицата на Драгоманското блато

799 преглеждания

На 30 и 31 май в „Центъра за влажни зони“, Драгоман,  бяха организирани презентации на тема „Мониторинг на растенията в района на Драгоманско и Алдомировско блато“,  изнесени от г-жа Марта Димитрова по повод  традиционното провеждане на „СЕДМИЦА НА ДРАГОМАНСКО БЛАТО“.  Участие в презентациите взеха ученици от СОУ „Христо Ботев“ - гр. Драгоман и  деца от „Кризисен център за деца жертва на трафик и насилие“,  ръководени от своите учители и възпитатели. Всички присъстващи любознателно задаваха своите въпроси, участваха в дискусията и показаха  неприкрит интерес  към забележителното природно богатство на общината. 

Източник: Община Драгоман