Приключи изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Костинброд“, предстои да започне мярката мярката „Грижа в дома“

263 преглеждания

На 02.11.2022 г. приключи изпълнението на проект № BG05M9OP001-6.004-0076 „Патронажна грижа + в община Костинброд“. Към днешна дата на територията на общината не се изпълнява услугата „патронажна грижа“.

Предстои да бъде сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между община Костинброд и Министерство на труда и социалната политика по проект № BG05SFPR002-2.001-0002 „Грижа в дома в община Костинброд“, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Услугата „грижа в дома“ е продължение на услугата „патронажна грижа“.

След сключване на договора, Община Костинброд ще публикува своевременно информация, на своя сайт. Всички лица подали заявления за ползване на услугата ще бъдат уведомени и по телефон за дата и часа на посещение от екипа, назначен за изпълнение на проекта.

Източник: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук