Първа копка: ДГ „Александър Вутимски“- гр. Своге с пристройка за нова яслена група

657 преглеждания

Новопредвидената част ще бъде с разгъната застроена площ от 216,00 кв.м

На 14 октомври беше направена първа копка на обект „Реконструкция на Детска градина „Александър Вутимски“ и пристройка към нея в УПИ III, кв.105 по ПУП на гр. Своге, общ. Своге, Софийска област“. Основната цел на проекта е увеличаване капацитета на съществуващата детска градина с възможност за настаняване на още една група от 22 деца от 0 до 3 годишна възраст.

Друга цел на проекта е новоизградената част да бъде функционално и обемно приобщена към съществуващата, като се използват наличните обслужващи помещения и общи части: кухненски блок, пералня, администрация и медицински сектор. Стойността на проекта е 579 237,60 лв., осигурени след одобрение на подадено проектно предложение по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“, Модул 1 „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ към Министерство на образованието и науката.

Новопредвидената част ще бъде с разгъната застроена площ от 216,00 кв.м. и ще включва следните помещения: коридор, съблекалня с гардеробчета, методичен кабинет с тоалетна за персонала, тоалетна, умивалня и душ за децата, спалня, занималня и разливно помещение към нея . Предвидена е и тераса с излаз към южната част на двора и детските площадки. За доставяне на храна от съществуващата кухня в сутерена е предвиден кухненски асансьор. Входът към централното фоайе ще е достъпен чрез рампа с наклон 5%, разположена в ляво от входните стъпала. Предвидена е тоалетна за трудно подвижни хора, достъпът до която ще бъде обезпечен през коридори и проходи с достатъчна ширина. За достъп до занималнята и спалнята също ще бъде осигурен коридор и врати с необходимата ширина. В двора са предвидени съоръжения за трудно подвижни деца , достъпът до които ще бъде през рампата и прилежащите тротоари.

Проектът предвижда и закупуване на оборудване и обзавеждане за новопристроените помещения  шкафове, миялна машина, стерилизатор за кухнята, детски разноцветни маси и столчета, гардеробчета, шкафчета, стелажи за всекидневната. Ще бъде благоустроено и дворното пространство пред детската градина. Предвижда се доставка и полагане на тротоарни настилки при детските площадки, бордюри, ударопоглъщаща каучукова настилка. Ще бъдат закупени и монтирани и съоръжения за парково обзавеждане  пейки, кошчета за отпадъци, комбинирано детско съоръжение за деца от 1 г. до 6 г., люлка-клатушка, люлка-махало и люлка-везна, спортно съоръжение за трудноподвижни деца. Предвижда се затревяване с райграс, засаждане на нови широколистни и цветни видове и декоративни храсти.

Източник и снимки: Община Своге – Facebook

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук