Свогенски ученици посетиха град Ниш

221 преглеждания

Инициативата е част от проект „Творческа каравана“

Ученици от СУ „Иван Вазов“ бяха на осемдневно посещение в град Ниш, Република Сърбия в средата на месец януари. Инициативата е част от проект „Творческа каравана“ /Creative caravan/ № СВ007.2.22.172 по Програма Interreg IPP-CBC България-Сърбия, приоритетна ос 2 „Младеж“ , специфична цел 2.2 „Създаване на мрежи между хората“. Те бяха придружавани от педагози, представители на общинска администрация и заместник-кмета с ресор култура, образование и младежки дейности Нина Копринджийска.

Основната цел на проекта е да се повиши осведомеността на младите хора и уменията в областта на предприемачеството, свързани с пазара на труда. Младежите от град Своге посетиха университета в Ниш - партньор по проекта и пет микро-предприятия, където заедно със студенти от нишкия икономически факултет детайлно се запознаха с тяхната дейност и участваха в решаването на конкретни бизнес казуси. Визитата е втора по ред сред заложените проектни дейности, след като през месец декември студенти от град Ниш посетиха Община Своге и опознаха икономиката в района, индустрията, възможностите за бизнес и туризъм. Предстои организиране на международна конференция в Сърбия, на която фирмите и участниците в проекта ще представят резултатите от съвместната работа.

Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца, считано от 16.05.2019 г. Дейностите по проекта са базирани на бизнеса и креативната индустрия. Целта е с младите хора да работят бизнес експерти, за да развият заедно бизнес модели и умения  за реално интеграция на пазара на труда, да се подобрят предприемаческите им умения и да се подкрепи тяхната креативност, иновативни умения и прехода от училище към работна среда. Проектът се осъществява с изключителната подкрепа на Община Своге.

Снимки: Община Своге

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук