Сега накъде - кариерна подкрепа на учениците

1474 преглеждания

В тази бързо променяща се среда необходимостта от кариерно ориентиране и консултиране става все по-важно

Светът навлиза в нова епоха по отношение на мащаба на технологичното развитие, което съчетано със социално-икономическите и демографските тенденции, оказва огромно въздействието върху секторите, функциите на работното място, нивата на заетост и уменията. Сред ключовите фактори, които формират бъдещето на труда са технологичните, климатичните и демографските промени, както и адаптивността на работната сила и образователните системи към тези промени. 

Настоящите промени в света на труда често се описват като Четвърта индустриална революция  или индустрия 4.0. Тя се характеризира с технологични постижения, които включват роботика, изкуствен интелект, машинно самообучение, анализ на големи данни, генетика, облачни изчисления, нанотехнологии, биотехнологии, 3D принтиране, автономни коли, „умни домове“, и т.н. 

Подобно развитие вече е повлияло значително върху пазара на труда и е довело до изместване на определени професии и промяна в набора от умения и задачи. Още от първата индустриална революция насам съществуват притеснения, че технологичният напредък може да доведе до безработица и засилване на автоматизацията. През 1930 г. Джон Мейнард Кейнс прогнозира, че човечеството ще бъде засегнато от нова болест, наречена „технологична безработица“. 

Тези страхове не са се материализирали към момента. Една от причините за това, е че хората като цяло имат тенденция да подценяват потенциала на новите работни позиции, които се появяват поради създаването на нови професии и индустрии. Например, нараства обхвата на възможностите за работни позиции в сфери като анализ на големи данни, социални медии, автоматизиран транспорт и областта на науката, технологиите, инженерството, хуманитарните, сферата на изкуството и творчеството и математиката (STEАM), дизайн, обслужване на клиенти и най-вече медицина и здравеопазване. Според едно скорошно проучване на Американското министерство на труда именно в здравеопазването и свързаните с дейности, като медицинско оборудване и услуги, дългосрочни грижи, психологическа подкрепа, обучение на медицински специалисти и други  ще имат най-голямо търсене на специалисти през следващото десетилетие.

Ситуацията в България не е много по-различна. От проучване на средносрочните и дългосрочни прогнози на пазара на труда, което Министерство на труда и социалната политика, направено през 2019 г. става ясно, че ръст на заетостта ще има в няколко сектора като преработвателна промишленост, образование и здравеопазване. До 2030 г. броят на работещите у нас ще падне под 3 млн. Със 190 хиляди ще намалее броят на заетите, от които най-много ще са лицата с основно и по-ниско образование.

В тази бързо променяща се среда необходимостта от кариерно ориентиране и консултиране става все по-важно. Това не е еднократен и безвъзвратен избор, а процес, който включва много фактори. В него е важно да се съобразим с личните интереси, предпочитания, умения и таланти, както и с възможностите за реализация и изискванията за знания, квалификация, опит, лични качества в различните професии. 

По-рано кариерата се представяше като стълба, но е по-правилно да мислим за нея като за пътешествие, в което ние определяме маршрута и посоката. Винаги можем да направим завой и да променим решението си. Можем да следваме картата и да вървим по добре утъпкания път, а можем и да прекосим напряко и да съчетаем различни неща, които искаме да правим. В днешно време все повече хора са самонаети, предприемачи, които не търсят професия за себе си, а сами си създават възможности и съчетават различни занимания, с които не само се издържат, но и които им носят усещане за смисъл. 

Ако продължим метафората с фокус върху подрастващите, в това пътешествие всички ние - и деца, и родители, и учители - се нуждаем от точен компас или с други думи - от надеждна информация, за да можем да вземаме непрекъснати решения, както и от умения, за да се адаптираме към промените. В интернет има огромно количество информация, която е достъпна за младите хора, но нашата отговорност като родители, учители и консултанти е да ги насочим към адекватни и достоверни източници, и да ги подготвим за път с точен компас и с уменията да го ползват.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук