Установени са нерегламентирани присъединявания към уличното осветление в община Драгоман

178 преглеждания

Местната администрация апелира към прекратяване на този вид дейност

Десетки нерегламентирани присъединявания към уличното осветление са установени в община Драгоман. След приемане изпълнението на проекта за подмяната на уличното осветление на територията на общината, при всяка засечена кражба, собствениците на съответните имоти ще бъдат подвеждани под отговорност, става ясно от съобщение публикувано на официалния сайт на Община Драгоман. Ето и пълния му текст:

„Уважаеми жители и гости на община Драгоман!

Във връзка с изпълнението на проект: „Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление: проектиране, изпълнение на енергоефективни мерки и енергиен мениджмънт и мониторинг на улично осветление на територията на община Драгоман“, се установиха десетки нерегламентирани присъединявания към уличното осветление от недобросъвестни граждани и гости на общината. В тази връзка се обръщаме към всички Вас, с апел да бъдете отговорни, и тези от Вас, които се припознаят към горенаписаното да пристъпят към прекратяване на този вид дейност незабавно. Нерегламентираното присъединяване към електроразпределителната мрежа е КРАЖБА, която в Република България е наказуема като всяко друго престъпление и се урежда в Чл. 195 и 196 от Наказателния кодекс. Наказанието е до 15 000 лв. и лишаване от свобода. Проектът, включва освен подмяна на съществуващи осветителни тела и изграждане на система, която ще засича всяко едно нерегламентирано присъединяване и ще служи като доказателство за наличие на кражби. Този вид престъпление е от общ характер и се завежда служебно от прокуратурата.

След приемане изпълнението на проекта, при всяка засечена кражба, собствениците на съответните имоти ще бъдат подвеждани под отговорност.

Община Драгоман разчита на Вашата съвестност и отговорност, за да бъдат предотвратени подобни последствия!“

EspressoNews

Снимката е илюстративна