Честит Международен ден на доброволеца

915 преглеждания

Учреден е през 1985 г. по инициатива на ООН

На 5 декември отбелязваме Международния ден на доброволеца. За първи път той се чества през 1985 г. по инициатива на ООН, когато Световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им.

На този ден обществото отдава почит към хората, които с безвъзмезден труд помагат за подобряването на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ.

През 2019 г. деня на доброволеца се отбелязва под мотото: „Доброволец за приобщаващо бъдеще“.

Международният ден на доброволците е възможност за всички нас да насърчим и подкрепим усилията на доброволците и да признаем приноса им за постигането на целите за устойчиво развитие на местно, национално и международно ниво.

Актът на доброволчество се среща във всички култури, езици и религии. Всяка година стотици милиони хора доброволно отделят времето и уменията си, за да помогнат на света да стане по-добро място.

EspressoNews