Ще се проведе обществено обсъждане на Предварителния проект на Туризма в община Костинброд

631 преглеждания

В НЧ „Иван Вазов1947“

На 19 октомври от 14.00 часа в НЧ „Иван Вазов1947“ ще се проведе обществено обсъждане на Предварителния проект на Туризма в община Костинброд. В периода юни-септември 2022 г. в община Костинброд, в изпълнение на общинската програма за развитие на туризма, беше проведено проучване на туристическия потенциал на общината и формиране на цялостна визия за превръщането ѝ в атрактивна туристическа дестинация.

За целта бяха извършени:

- теренни проучвания на съществуващи и потенциални туристически маршрути за пешеходен и велотуризъм;

- документално проучване;

- допитвания до местните жители и потенциални посетители с цел туризъм: проведено анкетно проучване и интервюта;

- работа с фокус групи и експерти в различни области.

В резултат бяха изготвени анализи и препоръки за уникално позициониране на община Костинброд като туристическа дестинация, включително в изпълнение на Приоритет 2 от Програмата за развитие на туризма, бяха дефинирани насоки за създаване на туристически имидж, тъй като общината все още не се асоциира с туризма, създаване и маркетиране на атрактивна и разнообразна продуктова гама от преживявания, свързани с различни форми на алтернативен туризъм, изработване на предложение за туристическо лого на дестинацията.

В изпълнение на Приоритет 1 беше разработена концепция за туристическо зониране на община Костинброд, съобразно спецификата и ресурсния потенциал на всяка от обособените туристически зони и възможностите за интегрирането им в туристическото предлагане. Особен принос имат инвентаризацията на културно-историческото наследство и туристическите маршрути в общината, включително тяхната категоризация.

Източник: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук