Последни новини

Проведоха се групови и индивидуални супервизии с домашните помощници и социалните асистенти по проект на община Сливница
сливница, общество

Проведоха се групови и индивидуални супервизии с домашните помощници и социалните асистенти по проект на община Сливница

„Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“