Последни новини

Общинска служба земеделие – гр. Своге приема декларации и заявления по чл. 69 и чл. 70 до 31 юли
своге, полезно

Общинска служба земеделие – гр. Своге приема декларации и заявления по чл. 69 и чл. 70 до 31 юли

Всеки собственик лично или чрез пълномощник подава декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ, а всеки ползвател подава заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ, заедно с копия на договорите за ползване на имотите