23-ма души повече ще получават топъл обяд в Костинброд

520 преглеждания

Проектът разширява обхвата си

Проектът „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Костинброд“ по ОП за храни и /или основно материално подпомагане на най – нуждаещите се лица в България продължава да разширява дейността си, като капацитетът на ползвателите на услугата вече е увеличен с 23 лица. От 01.07.2018г. общият брой на хората в нужда, които получават топъл обяд ежедневно на територията на град Костинброд, както и прилежащите му села е 72-ма потребители, а Проектът e с продължителност до 29.02.2020 г.

Проектът се стреми да подпомогне хората в най-голяма нужда от такъв вид социална помощ – това са възрастни хора с много ниски доходи; самотно живеещи; хора с различни заболявания, които са в невъзможност от самообслужване; деца и семейства, нуждаещи се от подкрепа, както и скитащи и бездомни лица.

Всеки, който желае може да подаде Заявление за получаване на „Топъл обяд“ в Общинска администрация – град Костинброд при г- жа Тереза Власайкова – ет. 1, ст. № 10.

За нуждите на персонала на „Домашен социален патронаж“ и с цел улесняване и бързина в приготвянето на ястията, Общинска администрация-Костинброд закупи нови газови котлони, както и професионална скара, поради увеличаващия се брой потребители.

Предстои и закупуване на автомобил, специално оборудван и пригоден за разнасяне на храната, както и професионален конвенктомат.

Потребители на „Домашен социален патронаж“ са близо 150 лица на територията на община Костинброд.

EspressoNews

източник: община Костинброд, фейсбук