Oбучение за повишаване на медийната грамотност в община Костинброд

105 преглеждания

Коалицията за медийна грамотност (КМГ) в сътрудничество с организациите Techsoup Europe и Funky Citizens и със съдействието на ръководството на община Костинброд, организираха обучение за повишаване на медийната грамотност на лица от общината от различни

Коалицията за медийна грамотност (КМГ) в сътрудничество с организациите Techsoup Europe и Funky Citizens и със съдействието на ръководството на община Костинброд, организираха обучение за повишаване на медийната грамотност на лица от общината от различни съсловия.

Семинарите са част от провеждащата се за четвърти път кампания „Дни на медийната грамотност“ на КМГ, в която членуват организации в областта на образованието, журналистиката и гражданското участие, академични представители, както и експерти в тази област.

На 23 февруари се проведе първото обучение, като обучения на тема „Повишаване на медийната грамотност“ ще се проведат и на  25 февруари, и 2 март 2021 г. от 17,30 ч. в малкия салон на Народно читалище „Иван Вазов - 1947“ гр. Костинброд. През първия ден от форума, лектор бе Цветан Петров – член на Коалицията за медийна грамотност, дългогодишен журналист, преподавател по български език и литература и ръководител на клуб „Журналистика“ в Средно училище „Д-р Петър Берон“, с помощник журналиста, Валерия Иванова.

В семинарите са включени около 15 лица, от които секретари на читалища, читалищни работници от НЧ „Иван Вазов – 1947” гр. Костинброд (вкл. библиотекари), четирима служители на Общинската администрация, по един представител на „Дневния център за работа с деца на улицата“, на „Център за социална рехабилитация и интеграция“, както и на пенсионерските клубове „Люляк“ и „Кавака“.

Подобни обучения се провеждат и в други български общини.

Предвиждат се 5 основни дейности /модули за четирите отделни дни на обучението, включващи теоретична част, презентации, проучване, упражнения, работа по групи, дискусии. Участниците ще дискутират рисковете и надеждността на различните медийни канали и източниците на информация, ще бъдат запознати с елементите на фалшивите новини и как да ги разпознават, като ще работят с подвеждащи и реални текстове. Те ще бъдат информирани и за пропагандата и конспирациите.

Специална тема в обучението е „Онлайн измамите, фалшивите профили и рисковете от тях в интернет“. На онлайн измами, както и на други измами, за съжаление, често са жертви възрастни хора. В този смисъл, участниците ще добият представа за видовете измами и рисковете от споделяне на лична информация във Фейсбук и други социални мрежи, ще знаят правилата при създаване и публикуване на медийно съдържание в интернет. 

Източник: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук