Андрей Иванов: „Правим всичко по силите ни за справянето с проблема с водоснабдяването“

429 преглеждания

Общинската администрация ще насочи усилията си и към подмяната на вътрешния водопровод на Драгоман

Общинското ръководство на Драгоман прави всичко възможно за решаване на дългогодишния проблем с водоснабдяването в града и селищата от общината. Това става ясно от позицията на кмета на общината Андрей Иванов, публикувана на официалната страница на местната администрация, в която са посечени мерките и дейностите, реализирани до момента и проектите, чиято реализация предстои или е в ход, за цялостното справяне с проблема:

„Ние, от общинското ръководство сме направили всичко по силите си за справянето с проблема с водоподаването и водохващането на територията на община Драгоман. Имаме волята и възможностите да решим този проблем окончателно!“

Вследствие на над 50 години липса на инвестиции във ВиК инфраструктурата, през 2012 г. нашият град изпадна във водна криза. С встъпването на длъжност на сегашното ръководство през ноември 2011 г. бе проведена среща, с различни институции, които се обединиха около мерките, които трябва да предприемем, за да избегнем бъдеща водна криза и да започнем да надграждаме в довеждащата ВиК - структура. Решенията, които се взеха тогава, се спазват стриктно и днес. Направили сме:

1. Поставихме нови спирателни кранове в града, за да районираме водоподаването при аварии във вътрешната ВиК мрежа.

2. Хидрогеоложко проучване в района на извор „Врелото“, в което се посочиха точните места, на които да направим сондажи.

3. Три новоизградени сондажни кладенци с дълбочина от 40 до 60 м.

4. Укрепване на терена на помпена станция „Банята“.

5. Изграждане на три бункерни станции над нови тръбни кладенци, три самостоятелни тласкателни водопровода, които се събират в обща точка.

6. Изграждане на довеждащ водопровод – първата част от с. Неделище до помпена станция с. Чорул. /4570м./

7. Реконструкция на помпена станция в с. Чорул, която е реализирана, като образец за цяла България, защото е направена с най-модерните помпи и съоръжения.

8. „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС "Неделище" II-ри подем до напорен резервоар с обем 2000 м. на гр. Драгоман ”, чието финансиране бе осигурено по линия на Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Настоящият проект касае реконструкцията на тласкателния водопровод от Помпена станция „Неделище II-ри подем до напорния резервоар с обем 2000м3 на гр. Драгоман. Проектното трасе преминава предимно в сервитута на държавен път III клас Драгоман - Трън, полски пътища по КВС и общински имоти - публична собственост. Целта на трасето е да бъде лесно достъпно за поддръжка и експлоатация. Тласкателният водопровод /втора част/ е с дължина 3920 м.

С изпълнението на този проект жителите на град Драгоман ще бъдат с крачка по-близо до окончателното решаване на натрупаните проблеми във ВиК сектора, а след това общинска администрация Драгоман ще насочи усилията си към подмяната на вътрешния водопровод на гр. Драгоман и увеличаването на дебита на водата чрез резервен водоизточник в местността „Матарица“, за който вече е направено хидрогеоложко проучване.“

EspressoNews

Снимкa: Архив