БАИ и WAIPA с обединени усилия срещу извънредната ситуация с COVID-19

145 преглеждания

На 23 март 2020г.,Управителният съвет/УС/ на WAIPA проведе видеоконференция във връзка с действия срещу ситуацията с COVID - 19 и отражението му върху глобалната икономика

На 23 март 2020г.,Управителният съвет/УС/ на WAIPA проведе видеоконференция във връзка с действия срещу ситуацията с COVID - 19 и отражението му върху глобалната икономика.

Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, взе активно участие и предложи УС на WAIPA да изготви декларация, посочваща ангажимента, който инвестиционните агенции проявяват в настоящия момент, в която да бъде застъпена ролята, влиянието и положителното им въздействие върху обществото, градовете и нациите в този труден момент за икономиката на всички държави по целия свят.

Стамен Янев сподели, че ако инвестиционните агенции се адаптират към настоящата ситуация и продължат с фокусиране върху стойността, която създава всеки един проект за преки чуждестранни инвестиции /ПЧИ/, уникален по своята същност, ще успеем да излезем от кризата по-силни отпреди. Много агенции продължават да се ангажират по отговорен начин с инвеститорите, да предоставят подкрепа, насоки и яснота, необходими за възстановяване на доверието в местните икономики. Инвестиционните агенции, членове на Управителния съвет на WAIPA взеха единодушно решението, че през 2020 г. WAIPA ще даде пример за глобално сътрудничество, чрез:

- Задаване на нов дневен ред за бъдещето на преките чуждестранни инвестиции;

- Укрепване и разширяване на WAIPA, услугите, институционалната роля и глобалната стабилност в полза на нейните членове;

- Разработване на нова стратегия на WAIPA и пътна карта, която да ръководи бъдещето на услугите, партньорствата и управлението в рамките на организацията;

- Насърчаване на регионални и глобални партньорства за улесняване на ПЧИ в проекти, ориентирани към Цели за устойчиво развитие /ЦУР/.

- Разработване и финансиране на програми за укрепване на капацитета на членовете на WAIPA чрез програмата „Капацитет на Инвестиционните агенции 2030“ в партньорство с Hamdan Centre for the Future of Investment (HCFI) с акцент върху изграждането на професионален, институционален и пазарен капацитет, необходим за реализиране на възможност от над 15 трилиона щатски долара за ПЧИ, свързани с Цели за устойчиво развитие, до 2030 г. По време на видео-конференцията УС на WAIPA гласуваха и взеха решения по следните точки от дневния ред:

- Възстановяване на Централата на WAIPA в Женева до края на 2020 г., за да бъде в центъра на вземане на решения и да се доближи до всички заинтересовани страни, които се стремят да постигнат своята визия и мисия. Преместването на централата ще позволи на WAIPA да премине една стъпка по-високо и да се надгради в организацията, която има висок имидж сред държавните институции, страните, постоянни представители на тези институции, бизнес общността и в крайна сметка да се доближава до партньорите си. Това ще доведе до повече проекти, при които WAIPA ще бъде основното звено за изпълнението им.

- Разработване на стратегия;

- Финансови доклад 2019;

- Бюджет за 2020/2021;

- Управителния съвет – заседание, проведено на 7 октомври 2019 г. Варшава

- UNWTO/ Световната организация по туризъм да се присъедини като нов член на консултативния комитет на WAIPA

Започнаха номинациите за „Инвеститор на годината 2019“
БАИ ще връчи наградите „Златен бик” за най-значими инвестиционни..
Стамен Янев представи възможностите за инвестиции у нас пред...

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук