БЧК-Своге започва раздаването на продуктите от хранителната програма на ЕС

161 преглеждания

Всички правоимащи ще получат хранителни пакети, съдържащи по 16 вида продукти

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) - Българският Червен кръст-Своге започва раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на територията на Община Своге.

В момента своите индивидуални хранителни пакети по график получават жителите на всички 37 населени места в общината. Раздаването в гр. Своге ще се осъществи от 11.11.2020 г. до 30.11.2020 г. всеки работен ден от 09:00 ч. до 14:00 ч. в пункта в кв. „Дренов“ /клуба до детската площадка/ като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат хранителни пакети, съдържащи по 16 вида продукти: брашно, ориз, спагети, лютеница,  зелен  фасул, домати  белени, зелен  грах, гювеч, конфитюр, говеждо в собст. сос консерва, говежди кюфтета в бял сос, месни консерви пиле фрикасе, рибни  консерви  херинга, леща, олио, захар- общо 22.710 кг.

Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“ и включват следните категории:

Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2018/2019 г.;

Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2020 г.;

Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.;

Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2020г.;

Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2020 г.;

Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2020 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.;

Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)  въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.

Източник и снимка: Община Своге

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук