Вижте допуснатите кандидати за длъжността „Юрисконсулт" в община Божурище

872 преглеждания

Допуснатите кандидати следва да се явят в общината за решаване на тест и за провеждане на интервю

Община Божурище публикува на официалния уебсайт на общината списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността

Юрисконсулт в отдел „Икономически дейности, екология и управление на собствеността":

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Борислав Николаев Младенов

2. Евгени Цветанов Хичовски

3. Мартин Георгиев Зарков

Допуснатите кандидати следва да се явят на 11.06.2020г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на община Божурище, на адрес: гр. Божурище, бул. Европа №85, за решаване на тест и за провеждане на интервю (при успешно представяне на теста).

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати: няма

Председател на конкурсната комисия: Цветелина Димитрова

Дата: 03.06.2020г.

Източник и снимки: Община Божурище

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук