Вижте къде ще има прекъсвания на електрозахранването от 5-ти до 9-ти август

263 преглеждания

На териоторията на общините на запад от София

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница ще има в периода 05-09 август, информират от ЧЕЗ.

Ето и график на прекъсванията:

Община Божурище  

На 06.08.2019 г. /12:30 - 13:30 ч./ - Божурище:  Акация  1,  Европа  173, 108, 104, 72, 156, 93,  Землище с. Пролеша/Божурище, Максим Горки 27, 23, 19, 18, 16, 25, 28, 26, 29, 22, 30, 20, 15, 42, Къща, 49а, 45, 5а, 39, 44, 43, 49, 46, 47, 17, 41, 43а, 40, УПИ 4-019003, Кв.7, УПИ X-034032, Кв.10, СТП Максим Горки, УПИ X-022044 Кв.9, УПИ-IV-022264 Кв.18, Хан Кардам 3, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил 4, 1, Черна Бара, Къща, 4 Ж. Кв. Черна Бара, 24, 8, 19, 6, 17, 27, 7, 1, 14, 18, 13, 28, 20, 16, 5, 23, 2, 12, 11, 15, УПИ XII-034032, Кв.10, 10, 26, 9, 22, Бул.Европейски Път 88

На 05.08.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 06.08.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 07.08.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 08.08.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 09.08.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Храбърско, Общ. Божурище: Алек Мак 1, Ален Мак 22, УПИ -2-Кв.20, Вила

На 06.08.2019 г. /10:00 - 11:00 ч./ - Хераково, Общ. Божурище: XVII-162004 Кв.21, 014148, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв.42, II-024019, III-028096, Кв.1 Местност, Голи Връх, IV-016104, Кв.3, М. Кочияш, IV-028096, Кв.1 Местност Голи Връх, V-028096, Кв.1 Местност ; Голи Връх;, Vi-028096, Кв.1 Местност Голи Връх, VII-028073, Кв.1 Местност Голи Връх, VIII-024012, Кв.3, XII-396 И XII-397, Кв.39, ІІІ-694, Кв.48, М. Бобен, Александър Стамболийски (Мах.Бобен) 70, 52, М. Балин Дол,  М.Белица,  М.Бобен УПИ Х-029062 Кв.1, Махала Белица Вила, УПИ 024020, Кв.4,  УПИ II-178 Кв.21, УПИ III-393 Кв.48, УПИ IV-179 Кв.21, УПИ IX-029062 Кв.1, УПИ V-024020 Кв.4, УПИ V-166, Кв.1, УПИ VIII-126, Кв.4, УПИ XII-029062 Кв.1, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв.21, УПИ XVII-162004, Kb.21, УПИ XXI-342, Кв.37,  УПИ XXIV-025093,Кв.1, М.Герена, УПИ XXIX-510 Кв.75, УПИ Х-029062 Кв.1, Х-162002, Хан Кубрат, Хераково Ханче, Къща, М.Вучово Ливаге, Вила, Местност Гъзелев Дол, Къща, Вила, Къща, Мах. Бобен, Мах.Бобен, УПИ ІІІ-391, Махала Бобен, Вила

На 06.08.2019 г. /10:00 - 11:00 ч./ - Храбърско, Общ. Божурище: I-075017 Кв.54, II-044016, IV-278 Кв.42, XIII-081046, Kв.2, XX-71 Кв. 22, Алек Мак 1, Ален Мак 22, Махала Старо Село, Махала Черен Пешо, Местн.Расул, Микроязовир Храбърско, Нарцис 10, УПИ-2 Кв.20, УПИ 3-076020 Кв.57, УПИ I- 174 Кв.43, УПИ I-076022, Кв.57, УПИ III-1981, УПИ X-404 Кв.45, УПИ XVII-081047, Кв.2 М.Лозище, УПИ XXII-452 Кв.22, УПИ-IV-76.11 Кв.57, УПИ-V-18, Кв.3,  Къща, Къща, Вила, Вила, Вила, Къща, Вила, Вила

На 06.08.2019 г. /10:00 - 13:30 ч./ - Хераково, Общ. Божурище:  XVII-162004 Кв.21, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв.42, I-9, Ii-024019, III-028096, Кв.1 Местност Голи Връх, IV-016104, Кв.3, М.Кочияш, IV-028096, Кв.1 Местност Голи Връх, V-028096, Кв.1 Местност Голи Връх, VI-028096, Кв.1 Местност Голи Връх, VII-028073, Кв.1 Местност Голи Връх, VIII-024012, Кв.3, XII-396 и XII-397, Кв.39, ІІІ-694, Кв.48, Мбобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах.Бобен) 70, 52, Имот 44, Стопански Двор, Кад.Ном.14, М. Балин Дол, М.Бобен УПИ Х-029062 Кв.1, УПИ 024020, Кв.4, УПИ II-178 Кв.21, УПИ III-393 Кв.48, УПИ IV-179 Кв.21, УПИ IX-029062 Кв.1, УПИ V-024020 Кв.4, УПИ V-166, Кв.1, УПИ VIII-126, Кв.4, УПИ XII-029062 Кв.1, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв.21, УПИ XVII-162004, Kв.21, УПИ XXI-342, Кв.37, УПИ XXIV-025093, Кв.1, М.Герена, УПИ Х-029062 Кв.1, Х-162002, Хан Кубрат, Мах. Бобен, УПИ ІІІ-391, Махала Бобен, Вила, Вила, Местност Гъзелев Дол0, Къща, Вила, Къща, Мах. Бобен

На 06.08.2019 г. /12:30 - 13:30 ч./ - Пролеша, Общ. Божурище: 70 Лятна Кухня, I-040225, IV-Училище, IX-108, Кв.16, VI-17, Кв.69, VI-70, Кв.7, VI-84, Кв.10, VIII-042140, Кв.45, XI-118. Кв. 24, XVII-370 Кв. 40, Васил Левски 9, 74, Иван Вазов 12, Лале 7, 3, М.Гуното УПИ XXII-041138 Кв.14, Пи 043001, Пи 58606.22.295, Строителен УПИ XIII-513, Ул.Кокиче, УПИ I-122, 123, УПИ I-32.5, Кв.2, М.Попърт, УПИ II-32.5, 32.6, Кв.2, М.Попърт, УПИ III-040059, УПИ IV-040148, 040149, 40143, Кв 6, УПИ IV-045132 Кв.54, УПИ V-041067 Кв.66, УПИ V-045062 Кв.73, УПИ V-29 Кв.11, УПИ VII-045106 Кв.53, УПИ VІ-040021 Кв.65 Общ. Божурище, УПИ VІ-045140, УПИ VІІ-108, Кв.16, УПИ XII-115 Кв.23, УПИ XIII-027035 Кв.1, УПИ XIII-233 Кв.42, УПИ II-259, Кв.75, УПИ І-027035 М.Бъшина Падина, УПИ ІV-296, УПИ Х-244 Кв.42, УПИ ХVІІ - 014034 Кв.8 М.Лазар, УПИХІ-102 Кв.15, Христо Ботев 46, 90, Христо Ботев/Бивш Стопански Двор, Цар Калоян УПИ IV-040022 Кв.71,  Вила, УПИ ХV-041057, 041167 Кв.66, Къща, Къща, 51, Къща, Учебна Складова База, Вила

На 06.08.2019 г. /12:30 - 13:30 ч./ - Хераково, Общ. Божурище: XVII-162004 Кв.21, 014148, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв.42, I-9, II-024019, III-028096, Кв.1 Местност Голи Връх, IV-016104, Кв.3, М.Кочияш, IV-028096, Кв.1 Местност Голи Връх, V-028096, Кв.1 Местност Голи Връх, V-130086, М.Савина Водиеница 75, VI-028096, Кв.1 Местност Голи Връх, VII-028073, Кв.1 Местност Голи Връх, VIII-024012, Кв.3, XII-396 И XII-397, Кв.39, ІІІ-694, Кв.48, Мбобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах.Бобен) 70, 52, Имот 44, Стопански Двор, Кад.Ном.14, М. Балин Дол, М. Скала, УПИ ІІІ-176111, Кв.2, М.Белица, М.Бобен УПИ Х-029062 Кв.1, Махала Белица Вила, УПИ 024020, Кв.4, УПИ II-178 Кв.21, УПИ III-393 Кв.48, УПИ IV-179 Кв.21, УПИ IX-029062 Кв.1, УПИ V-024020 Кв.4, УПИ V-166, Кв.1, УПИ VIII-126, Кв.4, УПИ VIII-483 Кв.66 Мах.Кантон, УПИ XIi-029062 Кв.1, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв.21, УПИ XVIi-162004, Kb.21, УПИ XXI-342, Кв.37, УПИ XXIV-025093, Кв.1, М.Герена, УПИ XXIX-510 Кв.75, УПИ Х-029062 Кв.1, УПИ ХV-545, Кв.70, М.Кантон, Х-162002, Хан Кубрат, Хераково Ханче, Къща, М.Вучово Ливаге, Вила, 455, Вила 39, Местност Гъзелев Дол, Къща, Къща, ТП Скала Махала, Вила, Къща, Мах. Бобен, Мах.Бобен, УПИ ІІІ-391, Махала Бобен, Вила

На 06.08.2019 г. /12:30 - 13:30 ч./ - Храбърско, Общ. Божурище: I-075017 Кв.54, II-044016, Iv-278 Кв.42, XIII-081046, Kв.2,  XX-71 Кв. 22, Алек Мак 1, Ален Мак 22, Махала Старо Село, Махала Черен Пешо, Местн.Расул, Микроязовир Храбърско, Нарцис 10, Пи 77400.91.16, Пи 77400.91.17, УПИ -2-Кв.20, УПИ 3-076020 Кв.57, УПИ I- 174 Кв.43, УПИ I-076022, Кв.57, УПИ III-1981, УПИ X-404 Кв.45, УПИ XVII-081047, Кв.2 М.Лозище, УПИ XXII-452 Кв.22, УПИ XXIII-337, УПИ-IV-76.11 Кв.57, УПИ-V-18, Кв.3, Черковна 14,  Къща, Вила, Къща, Вила, Вила, Вила, Къща, Вила, Вила

На 07.08.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Божурище:  Божур 13, 7, 4, 6, 8, 15, 1, 2, 3, 10, 9, 5, 11, Васил Левски 19, Магазин, 10, 23, 27, 7, 13, 5, 2, 15, 12, 29, 3, 11, 4, 14, 25, 1, 6, 21, 9, 31, 5, 1А, 8, 17, Иван Вазов 19, КОМ 2, Отец Паисий 4, 12, 8, 7, 9, 3, 10, 1, 2, 6, 11, 5, Панайот Волов 1, 3, УПИ-III-259 , Христо Ботев 22, 24, 33, 32, 31А, 31, 25, 30, 26, № 33а, 28, 34, 27, 36, 35, 29, 38, Шипка 2, 12, 3А, 7, 3, 6, 4, 10, 8, 1, 5, 9,  ОДЗ 1-Буратино, ОДЗ 1

На 07.08.2019 г. /11:00 - 14:30 ч./ - Храбърско, Общ. Божурище:  XX-71 Кв. 22, Алек Мак 1, Ален Мак 22, УПИ -2-Кв.20, УПИ XXII-452 Кв.22,  Вила

На 07.08.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Божурище: Георги С.Раковски 36, 27, 34, 24, 26, 22, 24а, 25, 30, 20, 28, 33, 32, Дружба 5, 1, 3, Европа 14-16, 69, 81, 71, 59, 37, 25, 15, 39, 45, 1, 73, 33, 77, 19, 16 1, 63, 49, 67, 47, 31, 18, 65, Строеж, 27, 75, 21, 57, 79, 35, 20, 17, 41, 61, 43, 29, Жилища 4, 19, 5, 1, 7, 1, 22, 6, 8, 1 1, 6, 20, Заимов 2, 6, 6, Иван Вазов 2, 8, 4, 6, 10, 1, 3, УПИ I, Кв.23-А, УПИ II Кв.35, УПИ II-599, Кв.37, УПИ XI-719 Кв.58, Христо Ботев 4, 1, 2, 7, 5,  8, 22, 21, Училище, 3, 6, 3, 7, 4, 20, 1, 5, Гимнастически Салон

На 07.08.2019 г. /13:30 - 16:00 ч./ - Пролеша, Общ. Божурище:  Ул.Кокиче , УПИ V-041067 Кв.66 , УПИ VІ-040021 Кв.65 Общ. Божурище , УПИ XIII-027035 Кв.1 , УПИ І-027035 М.Бъшина Падина , Цар Калоян УПИ IV-040022 Кв.71 ,  УПИ ХV-041057, 041167 Кв.66

Община Годеч

На 08.08.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Годеч: Додовица Вила, 42, 55, 37 Вила, Свобода 1

На 08.08.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Годеч: Дунав 9 Вила, Зли Дол 67а, 53, 71, 45, 73, 67, 49, 55, 79, 59, 57, 65, 75, 44, 81, 56, 69, 39, 43, 41, 60, 61, 77, 58, 47, Искър 1 Кв.Старо Село, Рибарска 1, 5, Старо Село

На 08.08.2019 г. /09:30 - 14:00 ч./ - Туден, Общ. Годеч:  XXVII-280 Кв.26, Кв.Мрамор УПИ VІІІ-155 Кв.23, Мрамор Кв.22 УПИ XVІ- 150 , Пи 73417.7.217,  Вила, Къща

Община Драгоман

На 05.08.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ На 06.08.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Драгоман: Александър Стамболийски, Върбица 2, 4, Генерал Гурко 14, 17, 21, 11, 13, 9, 7, 19, 18, Георги Бенковски 4, 8, 5, 6, 2, 14, 7, Драгония 24, Дрян 8, 4, 10, 6, Дунав 1, 3, 6, Евлоги Георгиев 6, 1, 5, 9, 4, 3, Елин Пелин 22, 3, 18, 5, 12, 2, 1, 14, 9, Ивайло 7, 5, 3, Иван Вазов 36, 32, 50, 6, 12, 30, 18, 1, 2, 20, 43, 2 Вила, 10, 34, 4, 3, Калина 1, Кирил Богданов, Козлодуй 3, Кондел 24, 6, Липа 1, 4, 3, 6, Международно Шосе 24, Миньор Къща, 20, Осми Март 4, Осогово 3, 1, Петър Берон 12, 15, 18, 8, 14, 30, 11, 7, 9, 26, 5, 17, 28, 20, 2, 19, 1, 13, 24, 16, Пи 162112, Поп Андрей 6, 3, 10, 4, 1, 8, Свети Георги 1, 10, 8, 18, Свети Иван Рилски 55 Вила, 80, 41, Три Уши 28, 13, 11, 9, 15, 17, УПИ IV-1038 Кв.78, УПИ XXi-392 Кв.31, Филип Тотю 7, 20, Хаджи Димитър 6, 10, 7, 4, 9, 3, 8, 5, 1, 2, Христо Ботев 30, Явор 13, 20, 11, 53, 58, 72, 78, 10, 62, 43, 82, 68, 54, 47, 4, 61, 70, 45, 49, 3, 52, 8, 42, 60, 74, 2, 14, 64, 66, 48, 65, 57, 50, 63, 56, 51, 41, 59

На 06.08.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Цацаровци, Общ. Драгоман:  Махала Под Камък

На 07.08.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Цацаровци, Общ. Драгоман:  Махала Под Камъка, Къща

На 07.08.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./  На 08.08.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Драгоман:  Акация 1, Александър Стамболийски 1, Баба Тонка 3, 1, 8, 5, 1а, 4, 7, 6, 6, Върбица 2, 4, Генерал Гурко 14, 17, 21, 11, 13, 9, 7, 19, 18, Гео Милев 2, 3, 4, 1, Георги Бенковски 4, 8, 5, 6, 2, 14, 7, Граничар 2, Дрян 8, 4, 10, 6, Дунав 1, 3, 6, Евлоги Георгиев 6, 1, 5, 9, 4, 3, Елин Пелин 22, 3, 18, 5, 12, 2, 1, 14, 9, Иван Вазов 36, 32, 50, 6, 12, 30, 18, 1, 2, 20, 43, 2 Вила, 10, 34, 4, 3, Искър 4, 5, 2, 7, 5, Калина 1, Козлодуй 3, Кондел 24, 6, Космонавт 3, 5, 4, 2, 1, Липа 1, 4, 3, 6, Международно Шосе 24, Международно Шосе 30, 24, 20, 22, 34, 36, 28, 21, 40, 26, 16, 32, 38, 27, 19, 18, Миньор Къща, 20, Никола Й.Вапцаров 6, 22, 11, 20, 12, 18, 13, 16, 8, 19, 1, 10, 4, 17, 14, 15, Осми Март 4, Осогово 3, 1, Пирин 4, 14, 1, 24, 10, 20, 12, 32, 8, 22, 26, 28, 6, 2, Поп Андрей 6, 3, 10, 4, 1, 8, Свети Георги 1, 10, 8, 18, Свети Иван Рилски 55 Вила, 80, 41, Стара Планина 21, 23, 3, 1, 17, 19, 4, 11, 5, 9, 2, 13, 15, 15, Стефан Стамболов 9, УПИ Iv-1038 Кв.78 , УПИ XXi-392 Кв.31 , Филип Тотю 7, 20, Цар Симеон Велики 19, 16, 20, 17, 22, 14, 18, 26, 15, 23, 21, 24, Чепън 5, 9, 11, 33, 29, 15, 27, 7, 25, 23, 21, 2, 13, 17, 19, 31, Явор 13, 20, 11,  53, 58, 72, 78, 10, 62, 43, 82, 68, 54, 47, 4, 61, 70, 45, 49, 3, 52, 8, 42, 60, 74, 2, 14, 64, 66, 48, 65, 57, 50, 63, 56, 51, 41, 59,  1

На 09.08.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Драгоман: Акация 1, Александър Стамболийски 1, Баба Тонка 3, 1, 8, 5, 1а, 4, 7, 6, 6, Владимир Поптомов 21, 7, 29, 31, 9, 11, 27, 5, 3, 23, 25, 1, 13, 19, Гео Милев 2, 3, 4, 1, Граничар 2, Димитър Полянов 8, 2, 3, 10, 9, 4, 5, 1, 14, 12, Искър 4, 5, 2, 7, 5, Космонавт 3, 5, 4, 2, 1, Люлин 2, 14, 16, 12, Международно Шосе 30, 24, 20, 22, 34, 36, 28, 21, 40, 26, 16, 32, 38, 27, 19, 18, Мусала 3, 1, 2, 5, Никола Й.Вапцаров 6, 22, 11, 20, 12, 18, 13, 16, 8, 19, 1, 10, 4, 17, 14, 15, Пирин 4, 14, 1, 24, 10, 20, 12, 32, 8, 22, 26, 28, 6, 2, Поток 19, 17, Свети Иван Рилски 2, 19, 40, 33, 38 Къща, 34, Стара Планина 21, 23, 3, 1, 17, 19, 4, 11, 5, 9, 2, 13, 15, 15, Стефан Стамболов 9, Струма 2а, УПИ Х-966 Кв.105 , Цар Симеон Велики 19, 16, 20, 17, 22, 14, 18, 26, 15, 23, 21, 24, Чепън 5, 9, 11, 33, 29, 15, 27, 7, 25, 23, 21, 2, 13, 17, 19, 31, Шейново 1, 32, 10, 7, 18, 4, 22, 8, 35, 21, 27, 42, 13, 36, 17, 5, 29, 14, 46, 6, 3, 24, 12, 26, 20, 1, 9, 16, 11, 15, 23, 31, 28, 38, 25, 30, 44, 1

Община Костинброд

На 05.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:30 - 16:00 ч./ На 06.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:30 - 16:00 ч./На 07.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:30 - 16:00 ч./ На 08.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:30 - 16:00 ч./ На 09.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:30 - 16:00 ч./ - Бучин Проход, Общ. Костинброд: Местн.Раниславци, УПИ III-10, Вила, М.Балач, 1, Вилна Зона, Къща

На 05.08.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: VIII-476 Кв.27, Местност Лешке, Парцел VIII, УПИ IX-275 Кв.35, УПИ XXX-16 Кв.44

На 05.08.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 06.08.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 07.08.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 08.08.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 09.08.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Дръмша, Общ. Костинброд: 87, 331 М.Над Училището, Къща

На 05.08.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 06.08.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 07.08.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 08.08.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 09.08.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Царичина, Общ. Костинброд: 126.145, М.Сивил, 147, 55 М.Паликарци, М. Паликарци, Паликарци, Вила, Фургон, Махала Севил

На 05.08.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Градец, Общ. Костинброд:,УПИ VІ-225 Кв.30, УПИ Xii-15 Кв 45, УПИ XVII-180, Вила

На 07.08.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Костинброд: Блато 26, 24, 18, 22, 20, 10, 6, 8, 12, 14, Бяло Море 19, 15, 11, 5, 21, 4, 14, 16, 8, 1, 12, 9, 17, 2, 7, 18, 6, 10, 3, Велчова Завера 42, 28б, 18, 24, 20, 16, Гоце Делчев 8, Драва 24, 8, 30, 11, 10, 5, 12, 13, 2, 17, 3, 22, 7, 18, 28, 4, 26, 15, 20, Извор 1, 2, 3, 6, Капитан Райчо 1, 3, 6, 8, 2, 4, Марица 13, Маслово 11, 17, 31, 13, 37, 23, 27, 35, 19, 21, 15, 29, 25, Местност Твърдака, Пи4269, Рожен 8, 2, 19, 21, 1, 11, 17, Софроний Врачански 25, 20, 14, 30, 30а, Страцин 18, 3, 16, 2, 13, 17, 5, 8, 6, 20, 24, 12, 15, 9, 11, 1, 7, 4, 22, Турист 2, 4, Явор 2, 6, 4, 8, М.Лъката

На 07.08.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Петърч, Общ. Костинброд:  XXV, Ален Мак 26, 16, 20, 34, 41, 28, 29, 13, 2а Мах.Хаджия, 21, 2, 42, 6, 11, 15, 24, 5, 4, 14, 9, 19, 18, 43, 39, 38, 44, 3, 40, 30, 36, 27, 22, 32, 35, 31, 23, 1, Априлско Въстание 2, 1, 3, 4, 7, 5, Атанас Гълъбов 2, Блато , Бреза 5, 14, 7, 8, 10, 16, Бузлуджа 6, 7, 11, 5, 1, 4, 29, 9, Васил Левски 5, 70, 60, 68, 50, 53, 64, 52, 39, 38, 66, 56, 57, 44, 72, 35, 51, 58, 40, 65, 41, 59, 37, 67, 48, 55, 62, 42, 45 Къща, 47, 49, 78, 63, 71, 54, 76, 74, 33, 11, 31, 25, 26, 24, 27, 15, 36, 11, 13, 14, 23, 10 Вила, 12, 10, 32, 3, 28, 30, 29, 34, 19, 17, 20, 21, Виолина 7, 8, 1, 6, 9, 5, 3, Вит 1, 6, 13, 5, 11, 8, 2, 3, 17, 12, 15, 7, 19, 2а, 4, 9, Витан 8, 6, 4, 3, 10, 1, 40, 28, 32, 30, 26, 38, 23, 25, 21, 24, Витоша 1, 5, Детска Радост 2, 4, 1, 3, Добруджа 2, 4, Дравски Бой 11, 7, 1, Строеж В УПИ Vі-113, Кв.77а, 5, 3, 9, Дунав 2, 5, 1, 3, Еделвайс 13, 15, 29, 2, 19, 23, 6 Вила, 17, 25, 6, 10, 39, 16, 55, 41, 47, 45, 49, 33, 14, 20, 31, 35, 12, 26, 18, 53, 37, 43, 24, 51, 9, 5, 3, 7, 11, 1, Здравец 10, 8, 6, 3, 1, 10, 4, 5, Иглика 5, 7, 1, 3, 2, 6, Искър 6, 2, 5, 3, 4, 1, Камчия 2, 3, 4, 5, 8, 12, 6, 10, Кап.Петко Войвода 29, 30, 4, 2, 35, 19, 32, 22, 34, 31, 18, 17, 25, 5, 33, 23, 24, 26, 11, 10, 9, 13, 20, 8, 21, 16, 28, 27, 3, 14, 37, 15, 12, 50, 31, 8, Кокиче 1 Къща, 3, 4, 2, Ком 26, 7, 14, 5, 4, 6, № 16, 10, 3, 2, 8, 16, 11, 13, 22, Кооператор 2, Липа 1, 7, 4, 9, 11, 5, 3, Мах .Хаджия , Мир 4, 1, 3, 6, Мусала 3, 5, 2, Незабравка 7, 12, 1, 10, 14, 6, 2, 8, 4, 3, Осми Март 14, 9, 18, 3, 5, 8, 1, 2, 10, 7, 4, 6, Осъм 10, 30, 4, 16, 18, 8, 28, 14, 6, 12, 2, 20, Пирин 2, 4, 6, 7, 1, 5, Площада , Първи Май 4, 2, 5, 19, 15, 17, 35, 38, 23, 41, 7, 33, 26, 13, 20, 28, 1, 24, 37, 30, 12, 25, 34, 29, 27, 21, 16, 14, 10, 9, 11, 18, Тракторен Стан, 42, Ракита 2, 6, 8, 1, 3, 5, 4, 7, Рила 6, 1, 5, 9, 2, 11, 3, 7, Родопи 7, 4, 15, 17, 10, 21, 12, 11, 3, 5, 1, 2, 14, 6, 13, Рожен 2, 8, 6, 10, 12, 4, Синчец 2, 3, Спортист 1, 3, 5, 4, Средна Гора 6, Стара Планина 11, 7, 5, 9, 3, 4, 1, Струма 17, 10, 15, 13, 11, 12, 7, 9, Тантил Стойчев 3, 5, 14, 6, 12, 4, 11, 20, 7, 19, 2, 1, 8, 16, 26, 25, 21, 30, 23, 29, 27, 24, Теменуга 3, 10, 1, 7, 6, 13, 2, 9, 5, 8, 4, 15, 11, Тополница 18, 26, 15, 18, 38, 24, 20, 14, 22, 10, 17, 16, 3, 7, 6, 11, 5, 36, 9, 13, 2, 8, 32, 12, 34, Тракия 3, 5, 1, УПИ 019024, М.Под Село/Ливаге/ , УПИ 7-113 Кв.77 , УПИ I- 574 Кв.39 , УПИ I-1102, Кв. 54а , УПИ IX-651, Кв.41 , УПИ Lx , УПИ VII Кв.34 , УПИ VII-596 Кв.50 , УПИ XIII-207 Кв.8 , УПИ XLIX , УПИix-1009, Кв.57 , УПИ XXІ-211, 207 Кв. 72 , Хаджия , Хаджията , Хан Аспарух 2, 1, 65, 64, 19, 82, 57, 58, 35, 39, 67, 51, 47, 52, 41, 49, 37, 48, 70, 54, 43, 78, 76, 68, 66, 72, 56, 60, 74, 80, 50, 71, 53, 69, 59, 61, 62, 83, 85, 73, 63, 79, 61, 81, 87, 9, 27 УПИ ХХVІІІ-806, Кв.52, 22, 42, 11, 44, 32, 6, 33, 28, 36, 8, 20, 24, 5, 38, 14, 4, 18, 40, 3, 1, 34, 21, 19, 23, 10, 29, 46, 7, Хан Крум 2 Къща, 1, 4, 7, 6, 3, 5, Христо Ботев 34, 37, 23, 25, 26, 24, 9, 12, 13, 27, 22, 18, 14, 7, 16, 23, 5а, 5, 15, 2б, 2, 4, 19, 21, 11, 20, 8, 2 Б, 10, 29, 31, 3, Цветна 7, 4, 5, 1, 9, Шести Септември 5, 9, 7, 11, 3, Шипка 2, Шопска Комуна 65, 4, 3, 1, 24, 29, 9, 20, 12, 2, 14, 18, 15, 7, 19, 13, 5, 27, 23, 21, 8, 6, 25, 10, 11, 62, 57, 65, 67, 53, 59, 55, 49, 44, 56, 61, 63, 47, 58, 42, Къща, 60, 35, 30, 32, 38, 41, 33, 43, 37, 28, 26, 39, 45,  11, 32, 19, 33, 13, 19 Вила, 38, 28, 30, 13, 85

На 07.08.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Костинброд:  1-737, Кв.33, 618205, Бачо Киро 7, 13, 5, 16, 15, 9, 1, № 9, Иван Асен II 17, 15, Индже Войвода 1, Княз Борис 5, 10, 1, 14, 3, 6, 12, Колю Фичето 8, 7, 4, 1, 2, 10, 3, 6, 5, Маслово , Обединена 145, 194, 157, 210, 196, 153, 143, 188, 149, 198, 192, 206, 202, 190, 141, 147, 200, 204, Пи 618159 , Поп Богомил 8, Свобода 4, 7, 1, 8, 5, 10, 2, 3, 12, 6, 14, Сергей Румянцев 6, 15, 19, 14, 9, 12, 4, 10, 7, 1, 5, 3, 2а, 2, 13, Стефан Стамболов 2, Цар Борис I 7, 4, Цар Симеон 7, 5, 10, 1, 8, 12, 6а, 3, Шияковци УПИ ІІ-62 Кв 32

На 07.08.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Опицвет, Общ. Костинброд

На 07.08.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Петърч, Общ. Костинброд: 068032

На 08.08.2019 г. /12:00 - 15:00 ч./  На 09.08.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Костинброд:  719030 , Vii-420 , Баба Тонка 3, 5, 1, 15, 7, 8, 6, 11, 12, 9, 13, Блато 7, 1, 7в, 9, 6, 15, 11, 2, 3, 5, Велчова Завера 20, 15, 10, 32, 12, 22, 17, 21, 16, 13, 5, 1, 7, 2, 31, 27, 35, 6, 33, 29, 23, 11, 3, 4, 25, 8а, 19, 30, Гоце Делчев 7, 6, 4 А, 5, 9, 3, 2, 4, 8, 1, Клокотница 7, 2, Македония 4, 2, Марица 10, 11, 8, 9, 12, 7, Маслово 3, 12, 1, 9, 7, 8, 14, 4, 5, 17, 10, 2, Орлово Гнездо 11, 30, 14, 32, 18, 22, 7, 6, 26, 3, 24, 28, 9, 10, 1, 16, 20, 2, Парижка Комуна 2, Прохлада 4, 1, 3, 6, 2, Рожен 7, 5, 3, 9, 11, Славянска 23, Софроний Врачански 1, 2, 17, 3, 10, 6, 4, 9, 8, 5, 7, 15, Средорек 3, 4, 5, 2, 1, УПИ XV-3798 Кв.2 , Юрий Гагарин Строеж На Жилищна Сграда, 73, 77, 84, 87, 67, 74, 78, 66, 64, 59, 80, 82, 69, 58, 65а, 48, 71, 63, 75, 61, 55, 76, 72, Явор 2

На 08.08.2019 г. /13:30 - 16:00 ч./ - Костинброд:  Асен Златаров 1а, 1, 2, Георги С. Раковски 13, 47, 30, 10а, 43а, 26, 34, 22, 37, 36, 20, 15, 1, 14, 11, 17а, 4а, 32, 8, 11а, 31, 39, 16, 51, 4, 23, 24, 6, 43, 41, 19, 47а, 53, 35, 27, 18, 25, 33, 28, 29, 45, 38, 10, 7, 2а, 49, 2б, 12, 17, Детелина 1, 2 Б, 2 В, Кооперативен Пазар , Никола Й Вапцаров 6, 1, 7, 2, 8, 4, 10, Обединена 6, 21 Бирария, 4, Охрид 22, 6, 16, 1а, 4, 10, 20, 2, 14, 2 Родопа, 9, 18, 8, 1, 11, 2 Родопа, 24, 3, Райна Княгиня 5, Славянска 2б, 23, 13, 2, 9, 46, 88, 69в, 12, 4а, 18, 20, 45, 73, 71а, 16, 71, 53, 15, 10, 51, 61, 2в, 69б, 19, 59, 49, 69а, 109, 37, 57, 63, 41а, 37а, 3а, 39а, 68, 67, 69, 21, 7, 67а, 39, 11, 47, 55, 43, 41, УПИ III Кв.100 , УПИ Xii Кв.103 , УПИ XVIII-7537, Филип Тотю 19, Христо Ботев 2а, 2, 8, 3, 4, 1, 5, 6, Цанко Церковски 8, 1, 4, 5а, 5, 3, 6, 2,  Общ.Пазар, Гергана, 3, Кооперативен Пазар

На 09.08.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Костинброд:  38978.624.23, Братя Миладинови 16, 28, 5, 2, 22, 26, 30, 3, Пи 3877, Кв.50, 32, 1, 12, 24, Генерал Влад.Заимов 16, 17, 11, 12, 19, 3, 1, 9, № 12, 18, 15, 13, 21, 2, 4, 8, 10, 23, 14, 5, 6, Добри Чинтулов 6, 5, 13, 11, 12, 15, 3, 2, 10, 8, 9, 4, Дравски Бой 16, 3, 1, 23, 25, 6, 21а, 15, 27, 12, 4, 17, 13, 8, 19, 5, 2, 14, 9, 10, 7, Иван Асен Ii 5, 14, 4, 8, 15, 1, 6, 2, 12, 11, 9, 3, 16, 18, 13, 10, 7, Индже Войвода 2, Обединена 141, 135, 184, 139, 172, 127, 170, 170а, 176, 178, 188, 182, 174, 131, 125, 180, 133, 137, Опълченска 3, 1, Сергей Румянцев 13, Слана Бара 3, 1, 5, 4, Средорек Пи 622032 М.Средорек, Стефан Стамболов 6, 6а, Страцински Бой 3, УПИ/Парцел4155, Кв.50, Хан Аспарух 12, 2, 4, 8, 1, 10, 6, 5, 7, Хан Крум 9, 1а, 3, 7, 2, 11, Шияковци 7, 3, 5, 1, Фургон, 9, Юрий Гагарин Обединена, 25

На 09.08.2019 г. /09:30 - 13:00 ч./ - Костинброд:  II-3772, Кв 76в , III-900.7309 , XV-3434 Кв.76в, Бели Брези 8, 10, 12, 9, 14, Белица 36, 10, 34, 28, 33, 24, 16, 29, 39, 31, 22, 25, 21а, 27, 37, 41, 14, 23, 21б, 18а, 11, 8, 13, 21, 18, 30, 39а, 26, 34а, 35, 19, 17, 20, 12, 15, 19а, Г.М.Димитров 26, 17, 21 УПИ ХІV-3745, Кв.76, Дванадесети Април 1, 5, 3, 4, 2, Захари Стоянов 2, Кап. Петко Войвода 2, 5, 6, Кв 76 Апарцел Хіі , Копривщица 4, Малина 5, Махала Лешков Връх , Момчил Войвода 27, 38, 41, 49, 33, 53, 31, 6, 26, 32, 18, 25, 51, 24, 14, 29, 24б, 28, 22, 43, 36, 23, 37, 17, 20, 47, 10, 12, 39, 40, 8, 30, 35, Никола Д. Петков 12а, 8, 9, 49, 12, 38, 18, 10, 36, 40, 1, 24, 51, 16, Поп Харитон 2, 5, 6, 3, 4, 7, 8, УПИ XXV-3317, Кв.76г,  5, 15, 44, 3, 7, 43, 1, 11, 14, 45, 13, 9, 10, 76, 42, 12

На 09.08.2019 г. /12:30 - 16:00 ч./ - Драговищица, Общ. Костинброд:  М. Змиярника , I-487, Кв.13 , XIX-466 , Дванадесета 10, Девета 4, Осма 6, Първа 38, Склад, 54

Община Своге

На 07.08.2019 г. /09:30 - 11:30 ч.; 13:00 - 15:00 ч./ - Владо Тричков, Общ. Своге:  016031.11510.16.32, 1-Ва 14, 16, 3, 20, 18, 10, 1, 1, 18-Та 8, 4, 6, 19-Та Вила, 31, 20, 5, 3, 21, 12, 4, 26, 35, 29, 11, 1, 7, 17, 30, 33, 2, 24, 14, 28, 22, 16, 2-Ра 11, 12, 17, 13, 7, 3, 4, 28, 1, 9, 2, 19, 10, 6, 5, 8, 20-Та 8, 2, 4, 11, 9, 3, 12, 1, 10, 4, 13, 21-Ва 7, 22-Ра 1, 23-Та 2, 1, 25-Та 12, 5, 14, 8, .12, 25, 8а, 4, 9, 11, 26-Та 2, 1, 3-Та 1, 9, 2, 3, 5-Та 24, 61, 59, 38, 46, 50, 37, 55, 48, 32, 54, 36, 47, 29, 31, 41б, 34, 57, 49, 26, 20, 53, 44, 22, 52, 18, 43, 45, 16, 33, 42, 6-Та 2, 8, 1, 8а, 3, 10, 7-Ма 10, 5, 3, 4, 11, 2, 7, 9, 21, 19, 1, 15, 17, 8-Ма 4, 8, 1, 5, 6, 7, 10, 3, 2, 9-Та 2, 10, 4а, 9, 6, 1, 1а, 4, 3, 7, XII - 538 , Имот 3267 , Кметство Втори Етаж , УПИ 8 Кв 30 , УПИ XV-623 Кв.36

На 05.08.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./  На 06.08.2019 г. /09:45 - 16:00 ч./  На 07.08.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./  На 08.08.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./  На 09.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Реброво, Общ. Своге:  Мах.Преслъп Вила

На 05.08.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./  На 06.08.2019 г. /09:45 - 16:00 ч./  На 07.08.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./  На 08.08.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./  На 09.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Томпсън, Общ. Своге: Мах.Купен, Мах.Равнище , Махала Брънбарите , Тодор Каблешков 14,  Къща, Вила, Къща

На 05.08.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./  На 06.08.2019 г. /09:45 - 16:00 ч./  На 07.08.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./  На 08.08.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./  На 09.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Церецел, Общ.Своге: МТП Церецел,  Вила, Вила, Вила

На 05.08.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Свидня, Общ. Своге:  3-Ти Март 40, Васил Левски 1 Къща, Еделвайс 2, Мах Шагерица , Махала Дашовци , Махала Стоевци Вила, Оборище 8, Петко Войвода 1, Вила

На 05.08.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Своге:  Махала Домишлярете, Слатина

На 05.08.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Своге:  23 Септември 7, 12, 2, 4, 10, 5, 3, 8, 6, Александър Вутимски, Борис I 42, 48, 54, 1, 52, 50, 46, 44, Горски Пътник 9, 6, 12, 8, 10, 3, 5, 7, 1, 18, 14, 4, Ивайло 13, 11, 6, 8, 3, 7, 12, 16, 1, 5, 15, 19, 17, 10, 4, Малина 4, 11, 15, 6, 10, 19, 5, 7, 2, 12, 3, 9, 20, 1, 13, 28, Минзухар 4, 7, 2, 1, 5, 3, 6, 12, Петър Делян , Радецки 14, 12, 23, 21, 3, 1, 26, 19, 27, 11, 6, 2, 13, 10, 15, 16, 17, 5, Райна Княгиня 18, 7, 6, 9, 12, 1, 11, 8, 5, 16, 14, Роза 2, 4, Староселска 41, 43, 8, 10, Странджа 8, 2, 7, 3, 1, 6, 4, 5, Чавдар 13, 15

На 06.08.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Томпсън, Общ. Своге:  Мах.Бабол Къща, Вила, 15

На 06.08.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Томпсън, Общ. Своге:  Александър Стамболийски 13, Бор 2, Борис I , Даскалов, Мах.Бабол

На 08.08.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Лесковдол, Общ. Своге: Вила

На 08.08.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Лесковдол, Общ. Своге: Дренето Лозе

На 08.08.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Редина, Общ. Своге: Местност Чуклата

На 08.08.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Своге: Воденицата

На 09.08.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Владо Тричков, Общ. Своге:  107-Ма 16, 109-Та , 110-Та 19, 4, 11, 13, 111-Та 16, 12, 19., 112-Та 23, 113-Та 9, 7, Махала Ромча Вила,  Вилна Сграда

На 09.08.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Владо Тричков, Общ. Своге:  10-Та 5 Бунгало, 104-Та 36, 52, 50, 13, 48, 24, 32, 10, 68 Вила, 64, 6, 28, 44, 58, 4, 60, 30, 54, 38, 8, 56, 42, 46, 105-Та 1, 106-Та 1, 107-Ма 2, Къща, 109-Та 10, 110-Та 3, 111-Та 15, 6, 17, 1, 11, 7, 4, 13, 113-Та 1, 3, 114-Та 1, 5, 6, 9, 2, 12, 10, 8, 16, 115-Та 13, 3, 12, 8, 14, 10, 9, 7, 1, 116-Та 15, 19, 23, 8, 16, 17, 6 В.З. Ромча, 4, 7, 10, 117-Та 1, 119-Та 3, 120-Та 3, 2, 1, 4, 5, Махала Ромча Къща, Вила, 6 Къща, УПИ IV Кв.99

Община Сливница

На 06.08.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Гълъбовци, Общ. СЛивница: 1-Ва Строеж, 1 Вила, 18-Та 5, 22-Ра 7, XVII-418, Кв.51, Деянова Воденица, Махала Димитрашков Слог, Строеж, Студен Кладенец 24 Вила, 55, 49, 50а, 47, 61 Вила, 44, УПИ 240 Кв.38, УПИ III-219 Кв.34, УПИ І--410 Кв. 50, ХVII-244 Кв. 38, Вила

На 07.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч.; 09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Алдомировци, Общ. Сливница:  ТП Гара Алдомировци

На 05.08.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 07.08.2019 г. /11:15 - 14:30 ч./ - Сливница, Общ. Сливница:  5-41007 41008 Кв. 157, Алеко Константинов 1, Баба Тонка 14, 8, 11, 12, 15, 4, 2, 3, 7, 9, 6, 17, 10, 1, Батак 6, 3, 9, 13, 7, 11, 4, 2, 5, 1, Бачо Киро 1, 21, 11, 19, 12, 17, 13, 6, 16, 9, 3, 18, 14, 4, 15, 10, 8, 7, 25, 23, Безименна Полигон, Васил Левски 13, 5, 9, 11, 17, 15, 9а, 19, 30, 20, 24, 22, 35, 16, 49, 43, 32, 29, 31, 37, 23, 14, 12, 28, 33, 41, 25, 39, 18, 8, 26, 45, 47, 27, 10, Вишая 1, 2, Доктор Памукчиев 5, 9, 13, 6, 12, 11, 4, 15, 18, 8, 7, 3, 1, Захари Стоянов 3, Капитан Коста Паница 2, 8, 6, 1, 3, 10, 4, Капитан Олимпи Панов 3, 14, 1, 5, 9, 11, 13, 7, 8 Упу Vi-000317, Княз Александър I-Батенберг 15а, 17, 21, 18, 20, 16, 23, 19, 25, 11, 13, Лев Толстой 1, Мир 4, Паисий Хилендарски 44, 35, 42, 37, 41, 39, 48, 66, 54, 68 68, Магазин За Цветя И Сувенири, 56, 33, 60, 64, 33а, 68, 43, 52, 62, 70, 46, 50, 58, 55, 53, 100, 49, 94, 45 3, 78, 45, 88, 82, 51, 76, 72, 74, 86, 80, 98, 47, Патриарх Евтимий 23, 15, 24, 7, 8, 22, 17, 3, 6, 20, 9, 19, 25, 14, 13, 28, 16, 26, Сливнишки Герой 10, 7, 2, 4, 6, 8, Съединение 2 УПИ ХVІІ, Кв.8, УПИ І Кв.1, УПИ Х-1749, Кв.102 , УПИ-VІ-721 Кв.12 , Хан Аспарух 2а, 2, Христо Ботев 22, 25, 21, 14, 24, 16, 18, 32, 30, 9а, 13, 9, 28, 26, 19, 11, 34, 23, 15, 7, 7а, 20, 12, 8, 6, 10, 5а, 2, 3, 4, 5, Цар Калоян 3, 9, 6, 5, 11, 13, 16, 14, 1, 7, 8, 2, 18, 10, 12, 8а, Цар Самуил 81, 1, 3, 16, 2, 18, 9, 20, 12, 24, 26, 15, 19, 21, 14, 23, 4, 22, 7, 6, 17, 10, 8, 13, 5, Цар Симеон Велики 102, 88, 96, 100, 104, 98, 94, 115, 57, 101, 79, 73, 97, 77, 109, 65, 111, 63, 87, 69, 75, 83, 59, 103, 107, 113, 93, 89, 105, 85, 71, 91, 61, 99, 95, 67, Щастие 6, 2, 1, 7, 12, 5, 8, 3, 4, 10,  74, 35

На 05.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 06.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница:  Васил Петлешков 7, 3, 9, 5, 2, 1, 9а, 4, Георги Бенковски 3, 1, 5, 2, Иван Вазов 48, 2, 42, 9, 44, 30, 7, 35, 15, 46, 12, 10, 18, 37, 19, 4, 34, 11, 32, 3, 20а, 24, 33, 22, 36, 17, 29, 8, 38, 23, 20, 40, 27, 9а, 1, 16, 25, 28, 13, 14, 6, 5, Капитан Атанас Узунов 2, 4, 6, 1, 1а, Максим Горки 6, 7, 6, Нешо Бончев 3, 6, 5, 2, 4, 1, 8, 7, Паисий Хилендарски 18, 17, 26, 23, 10, 25, 16, 15, 12, 4а, 21, 27, № 23, 28, 8, 22, 19, 14, 24, 6, Панайот Волов 1, 3, 9, 11, 7, 5, 13, 2, 15, Пейо Яворов 2, 3, 10, 6, 15, 9, 19, 18, 7, 12, 14, 11, 4, 8, 5, 1, Сливница УПИ ХІ-997, Кв.65, Стефан Караджа 1, 3, Цар Симеон Велики 17, 39, 5, 11 Къща, 13, 45, 35, 33, 9, 43, 15, 19, 31, 21, 41, 29, 37, 25, 3, 27, 11, Юрий Гагарин 6, 12, 10, 8, 14, 16, 2, 4

На 05.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: Безименна, Полигон

На 05.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 07.08.2019 г. /11:15 - 14:30 ч./ - Алдомировци, Общ. Сливница: М. Лозище ПИ 126009

На 05.08.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./  На 06.08.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./  На 07.08.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./  На 08.08.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./  На 09.08.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница:  Войнишка Махала Строеж В УПИ VІ-86, 87, Къща, Гълъбовци 5, 3, Девети Май 2, 1, 3, Капитан Радко Димитриев 49, 47, 39, 54, 58, 52, 50, 41, 59, 45, 55, 51, 58а, 53, 57, 61, Кооператор 6, 8, 2, 14, 12, 4, 10, Кореняк, Липите 3, Младост 5, 23, 19, Работник 16, 20, 7, № 50, 52, 34, 36, 46, 30, 1, 54, 21, 15, 27, 3, 42, 13, 40, 25а, 44, 10, 32, 19, 26, 2, 8, 14, 9, 17, 24, 4, 18, 11, 28, 22, 12, Ракита 6, 4, 2, Труд 2

На 06.08.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Драготинци, Общ. Сливница:  Вила

На 06.08.2019 г. /10:15 - 10:45 ч.; 12:45 - 13:30 ч./ - Алдомировци, Общ. Сливница: 242068, М.Слатина, 32-Ра 3, 348, Кв.62 , 45-Та 2, 46-Та 14, V-364, Кв.63 , Алдомировска (Г.Димитров) 131, 130, 123, 168, Васил Левски 17, 42, Вихър (Ант. Иванов) 34, Мах.Слатина, Мах.Шишкова ,  Тп Дърводелски Цех, УПИ V-305 Кв.46, Мтп Слатина

На 06.08.2019 г. /10:15 - 10:45 ч.; 12:45 - 13:30 ч./ - Братушково, Общ. Сливница: V-263, VII-299 Кв.19, УПИ XVI-300,  Вила, Къща

На 06.08.2019 г. /10:15 - 10:45 ч.; 12:45 - 13:30 ч./ - Гургулят, Общ. Сливница: XVI-17 Кв.9,  Вила

На 06.08.2019 г. /10:15 - 10:45 ч.; 12:45 - 13:30 ч./ - Гълъбовци, Общ. Сливница: 1-Ва Вила, 10-Та 9, 11, 17-Та 8, 20-Та 1 Вила, 3-Та 6, 500179, 653, 7-Ма 14, 8-Ма 1 Вила, XI-1.3 Кв 8, Атанас Узунов 20, Васил Левски 12, 50а, 19, Войводина Могила 1, Драганица , Местност До Село , УПИ XII-88 Кв.6 , УПИ XIV-531 Кв.26 , УПИ XIV-90 Кв.6, УПИ XVII-92 Кв.6,  Вила, Къща, Пи VII 602, Кв.9, Вила, Къща

На 06.08.2019 г. /10:15 - 10:45 ч.; 12:45 - 13:30 ч./ - Радуловци, Общ. Сливница: Мах.Рейна Река , ХІІІ-47, Кв.19

На 06.08.2019 г. /10:15 - 10:45 ч.; 12:45 - 13:30 ч./ - Ракита, Общ. Сливница:  УПИ II-76,  Къща, УПИ VІ-22 Кв.5

На 06.08.2019 г. /10:15 - 10:45 ч.; 12:45 - 13:30 ч./ - Сливница, Общ. Сливница:  Мтп Мелницата

На 06.08.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Радуловци, Общ. Сливница:  ХІІІ-47, Кв.19

На 07.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 08.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 09.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница:  Баба Тонка 14, 8, 11, 12, 15, 4, 2, 3, 7, 9, 6, 17, 10, 1, Васил Петлешков 7, 3, 9, 5, 2, 1, 9а, 4, Георги Бенковски 3, 1, 5, 2, Иван Вазов 48, 2, 42, 9, 44, 30, 7, 35, 15, 46, 12, 10, 18, 37, 19, 4, 34, 11, 32, 3, 20а, 24, 33, 22, 36, 17, 29, 8, 38, 23, 20, 40, 27, 9а, 1, 16, 25, 28, 13, 14, 6, 5, Капитан Атанас Узунов 2, 4, 6, 1, 1а, Капитан Коста Паница 2, 8, 6, 1, 3, 10, 4, Княз Александър I-Батенберг 11, 13, Лев Толстой 1, Максим Горки 6, 7, 6, Мир 4, Нешо Бончев 3, 6, 5, 2, 4, 1, 8, 7, Паисий Хилендарски 18, 17, 26, 23, 10, 25, 16, 15, 12, 4а, 21, 27, № 23, 28, 8, 22, 19, 14, 24, 6, Паисий Хилендарски 44, 35, 42, 37, 41, 39, 48, 66, 54, 68 68, Магазин За Цветя И Сувенири, 56, 33, 60, 64, 33а, 68, 43, 52, 62, 70, 46, 50, 58, Панайот Волов 1, 3, 9, 11, 7, 5, 13, 2, 15, Пейо Яворов 2, 3, 10, 6, 15, 9, 19, 18, 7, 12, 14, 11, 4, 8, 5, 1, Сливница УПИ Хі-997, Кв.65, Стефан Караджа 1, 3, Съединение 2 УПИ Хvіі, Кв.8, Христо Ботев 12, 8, 6, 10, 5а, 2, 3, 4, 5, Цар Самуил 81, 1, 3, Цар Симеон Велики 17, 39, 5, 11 Къща, 13, 45, 35, 33, 9, 43, 15, 19, 31, 21, 41, 29, 37, 25, 3, 27, 11, Цар Симеон Велики 57, 101, 79, 73, 97, 77, 109, 65, 111, 63, 87, 69, 75, 83, 59, 103, 107, 113, 93, 89, 105, 85, 71, 91, 61, 99, 95, 67, Юрий Гагарин 6, 12, 10, 8, 14, 16, 2, 4,  35

На 07.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч.; 09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: ПИ №67372.26.118 Местн. Сарай

На 07.08.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: Батак 6, 3, 9, 13, 7, 11, 4, 2, 5, 1, Бачо Киро 1, 21, 11, 19, 12, 17, 13, 6, 16, 9, 3, 18, 14, 4, 15, 10, 8, 7, 25, 23, Княз Александър I-Батенберг 15а, 17, 21, 18, 20, 16, 23, 19, 25, Хан Аспарух 2а, 2, Цар Симеон Велики 102, 88, 96, 100, 104, 98, 94, Щастие 6, 2, 1, 7, 12, 5, 8, 3, 4, 10, 74

В текста са посочени датата, периода, максималното времетраене, за общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница - улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“.