В Костинброд се проведе обществено обсъждане на Анализ на потребностите и Предложение за планирането на социални услуги

118 преглеждания

На 23 февруари, в малкия салон на НЧ „Иван Вазов 1947, гр. Костинброд се проведе обществено обсъждане на Анализ на потребностите в община Костинброд и Предложение за планирането в Община Костинброд на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Целта на анализа е планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, необходимо за разработването на Национална карта на социалните услуги, която следва да бъде приета до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд на Република България.

В хода на обсъждането бяха пояснени промените, които предстоят в социалните услуги на територията на община Костинброд, а именно, че те няма да бъдат закрити, а декомпозирани, според изискванията на Закона за социалните услуги.

От началото на следващата година се очаква насочването на потребители към социалните услуги да се извършва директно от общините, а социалните услуги да станат второстепенни разпоредители.

Със споразумение, подписано от представители на общините в Софийска област, са разпределени териториално действащите социални услуги, както и предстоящите за разкриване. Целта е по-голяма обхватност според нуждите на потребителите, които ще могат да използват социални услуги в съседни общини, според потребностите си.

На обсъждането присъстваха Александър Ненов – зам. - кмет на община Костинброд, Нина Банкова – областен координатор, директори на социалните услуги, Галина Стоичкова – директор на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Костинброд,  служители на Дирекцията, служители на Общинска администрация-Костинброд и граждани.

Заместник-кметът Ненов подчерта, че социалните дейности са важен приоритет за Община Костинброд и ежедневно се работи с цел достигане до все повече хора и задоволяване на потребностите им.

Източник и снимки: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук