В Своге заработи кол център за справки към дирекция „Местни данъци и такси“

1345 преглеждания

В Своге заработи кол център за справки към дирекция „Местни данъци и такси“

Oбщина Своге уведомява гражданите и фирмите, че от 20 март 2018 г. функционира информационен и консултативен кол център към дирекция „Местни данъци и такси“.

На тел. 0700 44 045 в работни дни от 09:00 до 17:30 ч. можете да получите информация за:

  • Размера на задълженията ви към Община Своге по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
  • Декларираните от вас обстоятелства
  • Консултация по интересуващи ви въпроси, свързани с местните данъци и такси
  • Може да заявите нужното ви удостоверение по ЗМДТ, което ще ви бъде изготвено, след заплащане на дължимата за него административна такса и предоставено, включително на посочен от вас e-mail адрес.
  • Може да подавате сигнали за нередности и проблеми, свързани с услугата Сметосъбиране и сметоизвозване, екологични проблеми.

Телефонът е 0700 44 045. Той не е импулсен! Разговорът е на цената на градски разговор, според тарифния ви план с вашия оператор.

При набиране на посочения номер ще чуете глас на оператора, след което ще бъде осъществена връзката с испектор от дирекция „Местни данъци и такси“. Моля, идентифицирайте се като съобщите трите си имена и ПИН-кода, изписан в долният десен ъгъл на текста на съобщението ви за дължимите суми по ЗМДТ. От съображения за сигурност и контрол, разговорите ще бъдат записвани, информират още от Община Своге.

EspressoNews