В Сливница предстои заключителен информационен ден по проекта „Твоят час“

631 преглеждания

Вижте предварителната програма

Заключителен информационен ден по проекта „Твоят час“ за Софийска област ще се проведе на 6 октомври 2018 г. в Сливница. Събитието ще се състои в зала „Арена Сливница“ с начален час 10:30. То се организира от РУО-София регион във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05М2ОP001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I” по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж”.

Предварителната програма предвижда:

  • Подреждане и разглеждане на изложба: изложение на произведения на ученици по проекта в предверието на залата
  • Официално откриване
  • Конференция: презентации за отчитане на резултатите и постигане на целите на проекта
  • Концерт: изяви на групи от училищата от общините в областта
  • Изяви на спортни клубове
  • Закриване и награждаване на участниците.

Финалният вариант на програмата за деня ще бъде изготвен, след като бъдат получени и всички заявки за участие в събитието, уточняват от Регионалния инспекторат по образованието-София регион.

EspressoNews