В община Костинброд ще има две подвижни избирателни секции за местния вот

295 преглеждания

Консултациите за формиране състава на ПСИК са на 14 октомври

Две подвижни избирателни секции на територията на община Костинброд са образувани за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Това става ясно от заповед на инж. Теодора Гогова - ЗА кмет на община Костинброд, публикувана на официалния сайт на администрацията. Утвърдена е тяхната номерация, обхват и адрес, както следва:

- Подвижна избирателна секция 2326000024 - за гр. Костинброд, ул. „Охрид №1“, стая №15

- Подвижна избирателна секция 2326000025 - за селата на територията на община Костинброд, ул. „Охрид №1“, стая №17.

Консултациите за формиране състава на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) ще се проведат на 14 октомври 2019 г. (понеделник), от 12:30 ч., в сградата на Общинска администрация - гр. Костинброд ул. „Охрид“ № 1 ет. 2, стая № 24.

При провеждане на консултациите представителите на парламентарно представените партии и коалиции следва да представят:

1. Писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа:

- наименованието   на   партията   или   коалицията,   която   прави предложението;

- трите имена и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице;

- списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица.

2. Заверено   от   партията  копие   от   удостоверение   за   актуално   правно състояние на партията издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание.

3. Пълномощно   от   лицата,   представляващи   съответната   партия коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

EspressoNews