ГД „Гранична полиция” търси домакин за ГПУ-Калотина

1747 преглеждания

Вижте изискванията за заемане на длъжността

" Управление на собствеността" към Регионална дирекция "Гранична полиция"-Драгоман при Главна дирекция "Гранична полиция"-МВР има 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово  правоотношение - домакин (ГПУ- Калотина). Това става ясно от обява за работа, публикувана на официалния уебсайт на Община Драгоман.

Изискванията към кандидатите за заемане на длъжността са:

1. Да са пълнолетни.

2. Да имат само българско гражданство.

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

4. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.

5. Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за работа в МВР.

6. Минимално образование — средно. 7. Минимален професионален стаж – не се изисква.

Част от основни длъжностни права и задължения на служителя са, че той е материално отговорно лице; носи пълна имуществена отговорност за числящите му се наличности от материални активи, правилното и своевременно заприходяване и разходване на същите;  отговаря за правилното получаване, съхранение и раздаване на активите. Своевременно планира и заявява необходими за дейността на структурата активи; въвежда в компютър наличността на активите в зачисления му склад, отразява движението на материалите в тях и извежда необходимата информация; води, зачислените документи под строг отчет, съгласно вътрешноведомствените документи в МВР; раздава на служителите активи, съгласно нормативните документи и действащите заповеди; заприхождава административно - битово и канцеларско имущество в сградите и помещенията, за които отговаря, упражнява контрол и следи за неговата експлоатация, наличност и изправност.

Основното трудово възнаграждение, определено за позицията, е в размер от 510 лв. до 620 лв., върху които се начислява 5% добавка за работа в МВР.

Всички задължения, права, изисквания към кандидатите, срокове и необходими документи за кандидатстване, вижте в обявата.  

EspressoNews