Готов е проектът на Общ устройствен план на Сливница

890 преглеждания

Съобщиха от местната администрация

Изработен е проект за Общ устройствен план на община Сливница. Това обяви местната администрация със съобщение на официалния си интернет сайт.

Към обявлението са публикувани проектите на ОУП за ВиК, за зелената система в общината, както и цялостния ОУП.

Всеки, който проявява интерес, може да се запознае и с териториите, предназначени за опазване на културното наследство в общината,

Вижте проекта на Общ устройствен план и приложените към него документи.

EspressoNews