График, срокове и прием на деца в общинските детски градини на територията на община Костинброд за учебната 2017/2018 г.

860 преглеждания

На своята официална страница община Костинброд публикува процедури по записване на деца в общинските детски градини на територията на общината след първо и второ класиране. Списъци с имената на децата, приети на първо класиране са изнесени пред детските градини на 31 май 2017 г.

Ето и процедурите по записване:

След първо класиране:

1. В срок от 01.06.2017 г. до 23.06.2017 г. приетите на първо класиране деца трябва да бъдат записани в съответните детски градини като родителите подават заявление за прием по образец и представят документи доказващи общи и социални критерии.

2. При записване родителят/настойникът се запознава със списъка на необходимите медицински изследвания и документи.

Второ класиране:

1. Свободните места за прием на деца за второ класиране се обявяват на интернет страницата на Община Костинброд и на информационните табла на детските градини не по-късно от 26.06.2017 г. Необходимият документ за кандидатстване е попълнено заявление по образец до директора на едно от детските заведения и важи за всички детски заведения на територията на община Костинброд.

2. Заявленията се подават в периода от 26.06.2017 г. до 05.07.2017 г.

3. Информация за резултатите от второто класиране се публикува на интернет страницата на Община Костинброд и се изнася в списъци пред детските градини не по-късно от 10.07. 2017 г.

4. В срок до 29.07.2017 г. приетите на второ класиране деца трябва да бъдат записани в съответните детски градини при спазване на установените изисквания.

За останалите след второто класиране свободни места в детските градини за информация и записване – на място в детските заведения.

Образец на заявление и необходимите документи за записване на дете в общинска детска градина на територията на община Костинброд за учебната 2017/2018 година може да намерите на официалния сайт на общината.

EspressoNews