ДБТ-Своге и службите по „Земеделие“ в Своге и Годеч с квоти за работа по програмата „Старт на кариерата“

213 преглеждания

Кандидатстването е до 18 октомври

Във връзка с процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2020 г. по програма „Старт на кариерата”, реализирана от Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, на територията на общините Своге и Годеч са утвърдени шест работни квоти. За това информират от ДБТ-Своге.

Работните места, в рамките на утвърдените квото са за:

Дирекция „Бюро по труда“ Своге - 1 бр. и филиал Годеч - 1 бр.;

Общинска служба „Земеделие“ Своге  - 2 бр.;                                                                             

Общинска служба „Земеделие“ Годеч - 2 бр.

За шестте позиции няма изискване за определена специалност.

Припомняме, че по програмата могат да кандидатстват младежи до 29 г. с висше образование без трудов стаж по придобитата специалност, които са  регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” или се регистрират в срок от един месец след одобрението им.

Работодателите са публични администрации - централните ведомства (агенции и министерства), включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт. Пълният списък на обявените работни места може да се види на страницата на Агенция по заетостта или в Дирекция „Бюро по труда“

След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 9 месеца.

Срок за кандидатстване е до 18.10.2019 г. в бюрото по труда по регистрация или чрез електронно заявление. Всеки младеж може да кандидатства за три работни места, но до две при един работодател по Програмата.

Списъците на обявените работни места и пълна информация за процедурите, реда, условията и необходимите документи и възможността за подаване на електронно заявление за кандидатстване са публикувани на официалната страница на Агенцията по заетостта - ТУК.

EspressoNews