Девет са подадените оферти за модернизацията на жп участъка Волуяк-Драгоман

442 преглеждания

Индикативна стойност на проекта е 345 917 408,20 лева без ДДС

Общо девет са подадените оферти за проект „Модернизация на жп линия София-Драгоман-сръбска граница, участък Волуяк-Драгоман “, информират от Национална компания „Железопътна инфраструктура“: Те са за по двете обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участък Волуяк-Петърч“

Обособена позиция 2: „Строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения на участък Петърч-Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волуяк-Драгоман“.

Кандидатите, подали документи за участие, по ред на подаване на офертите са:

ДЗЗД РЕЙЛ ГРУП ЗАПАД - за Обособена позиция 2

ОБЕДИНЕНИЕ ВОЛУЯК РЕЙЛ ДЗЗД - за Обособена позиция 1

ДЖЕНГИЗ ИИШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш. - за Обособена позиция 2

ВИСТРА ДЗЗД - за Обособена позиция 1

METRORAY INSAAT ELEKTROMEKANIK SAN. VE TIC.A.S. - за Обособена позиция 2

METRORAY INSAAT ELEKTROMEKANIK SAN. VE TIC.A.S. - за Обособена позиция 1

КОЛИН ИНШААТ ТУРИЗМ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АД - за Обособен апозиция 2

ТЕРНА С.А - Обособена позиция 2

ТЕРНА С.А - Обособена позиция 1

В обхвата на проекта са включени дейности за изготвяне на технически проекти за модернизация на железопътен участък от гара Волуяк до гара Петърч, както и изграждане и въвеждане в експлоатация на целия участък от гара Волуяк до гара Драгоман, заедно с прилежащата инфраструктура.

Предвижда се проект „Модернизация на жп линия София-Драгоман-сръбска граница, участък Волуяк-Драгоман“ да бъде съфинансиран с европейски средства. Неговата индикативна стойност е 345 917 408,20 лева без ДДС.

EspressoNews

Снимка: НКЖИ