Дирекция “Бюро по труда”- Сливница провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

998 преглеждания

За работодателите от общините Сливница, Драгоман, Костинброд и Божурище, Дирекция “Бюро по труда”- Сливница уведомява, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през октомври 2016 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

  • за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства – 1994,47/700,00 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 989,37 лв.;  

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително.

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Сливница, както и на тел. 0727/426 94