Днес отварят фитнесите, кината и моловете

128 преглеждания

Забраняват се шлемовете и шаловете, трябва да носим само маски

От днес се разрешават посещенията в кината, както и участията в занятия на творческото, танцовото и музикалното изкуство, но при използването на 30 процента от капацитета на помещенията и при спазването на физическата дистанция.

Фитнесите от днес могат да възобновят работата си при използването на до 50 процента от капацитета на помещенията.

Отново от днес работата си възобновяват и големите търговски центрове, като малолетните и непълнолетните имат право да ги посещават, но само ако са придружени от родител, настойник, попечител или от друг пълнолетен.

В закрити обществени места е задължително носенето на защитни маски за еднократна или многократна употреба.

От 1 февруари до 30 април всички граждани, които се намират в закрити обществени места, в т.ч. и в обществения транспорт, трябва да носят защитна маска за лице. Същото изискване важи и за откритите обществени пространства, когато струпването на хора не може да бъде избегнато. Това означава, че отпада възможността вместо маска да се използват шлемове или други предпазни средства, покриващи носа и устата.

От 4 февруари по график се допускат присъствените учебни занятия за учениците от 5-и до 12-и клас при спазването на следния график:

- от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

- от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

- от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г.  - присъствено се обучават учениците в 6, 9 и 12 клас.

До 30 април се въвежда изискването пристигащите у нас да предоставят документ за отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизането в страната PCR-тест.

Със заповедта на здравния министър, издадена на 26 януари, се удължава срокът на въведените в страната временни противоепидемични мерки до 30 април.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук