Довеждащият водопровод до Драгоман вече е изцяло подменен

350 преглеждания

Общинската администрация ще насочи усилията си към подмяната и на вътрешния водопровод на града

Завърши четвъртият и последен проект на довеждащия водопровод до гр. Драгоман. За няколко години тласкателния водопровод е изцяло подменен - от самия водоизточник до напорния резервоар на града, ремонтирани са двете помпени станции, изградени са сондажни кладенци, поставени са нови помпи и ново електрическо оборудване.

В края на месец август бе открита и строителна площадка за изграждането на проект: „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Неделище“ II-ри подем до напорен резервоар с обем 2000 м3 на гр. Драгоман“, който е с дължина 3920 м. Това бе и последния проект за завършването на цялостния довеждащ водопровод. Голяма част от ежедневните аварии в Драгоман бяха предимно по него и това оставаше града без вода с дни, тъй като старите тръби на довеждащия водопровод бяха на повече от 50 год.

С приключването на този обект, ръководството на община Драгоман дава старт на следващите важни задачи, които си е поставило за цел, през новия мандат. Това са поетапна подмяна на вътрешния водопровод на града, проучвания за изграждане на алтернативен довеждащ водопровод от помпена станция „Матарица“, както и възможностите за изграждане на водопровод по селата.

EspressoNews

Снимкв: Архив