До края на декември ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

1314 преглеждания

Образците на декларации могат да се изтеглят от сайта на НАП

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2019 г. могат да се ползват при работодателя с подаване на декларации по образец.

Декларациите следва да се представят пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември 2019 г. Образците на декларации могат да се изтеглят от сайта на НАП - www.nap.bg

Препоръчително е лицата които ще ползват тези данъчни облекчения и са получили през 2019 г. доходи само по трудови правоотношения, да ги ползват при работодателя си, като до 31 декември 2019 г. представят декларация по образец.

И двата вида данъчни облекчения се ползват независимо едно от друго.

Данъчните облекчения се ползват, при условие, че данъчно задълженото лице няма подлежащи
на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на декларацията.
При попълване на декларациите за ползване на данъчно облекчение за деца и за деца с увреждания в тях задължително се декларира, че към датата на представяне на декларацията пред работодателя, лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или, че ще подава годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

За да се ползва данъчното облекчение за дете с увреждания задължително към декларацията се прилага решение на компетентен орган - ТЕЛК / НЕЛК, удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето.

В случай, че данъчните облекчения за 2019 г. не са ползвани при работодателя, те могат да се ползват по общият ред - с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ в срок от 10 януари до 30 април 2020 г.

Допълнителна информация може да получите на информационният телефон на НАП - 070018700.