До 31 август приемат документи за безплатни карти за транспорт

490 преглеждания

За пътуване на ученици от от I до XII клас

До 31.08.2018г. /петък/ се удължава срока за подаване на декларация по образец за издаване на карти за безплатен транспорт на учениците от I до XII клас за пътуване от населените места в община Божурище до административния й център - гр. Божурище.

За издаването на карта е необходимо учениците да отговарят на следните условия:

1. Да  имат  постоянен  адрес  в  село,  на  територията  на  община Божурище;

2. Да се обучават в профилирани или непредлагани паралелки в СУ „Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище;

3. Да бъде подадена Декларация по образец в срок до 31.08.2018 г. в съответното кметство по адресна регистрация;

4. Да бъдат представени служебна бележка от съответното учебно заведение и актуална  снимка на ученика  в срок до 21.09.2018 г. в Деловодството на Община Божурище.

Декларацията по образец може да се вземе от кметствата на населените места или да бъде  свалена от сайта на община Божурище.

източник: Актуално от и за Божурище, фейсбук