Държавата отчуждава имоти във връзка с модернизацията на трасето на пътя до Калотина

866 преглеждания

Държавата отчуждава имоти във връзка с модернизацията на трасето на пътя до Калотина

Министерският съвет отчуждава части от два имота в землището на град Драгоман, става ясно от публикувано на сайта на общината "Решение №109 от 22 февруари 2018 година за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Модернизация на съществуващо трасе на път I - 8 "Калотина - СОП" от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20", намиращи се в землището на гр- Драгоман, Софийска област."

Решението може да бъде обжалвано в  14-дневен срок от уведомлението на заинтересованите страни пред Върховния административен съд, по реда на Административно процесуалния кодекс. С пълния текст му текст, можете да се запознаете тук

EspressoNews