Екопредприемачество в с. Реброво

196 преглеждания

Младежи от шест страни обмениха идеи и опит

35 младежи от Испания, Румъния, Чехия, Турция, Гърция и България, обмениха идеи и опит относно „зеленото“ предприемачеството. Проектът беше осъществен  в региона на село Реброво в периода между 29 август и 6 септември. В четири от дните младите предприемачи бяха настанени в махала Сирман, като в останалите пет, занятията бяха проведени изцяло на открито, в махалите Цер и Ливаге, вилната зона над с. Реброво. „Чрез природа към инициатива - ЕКО предприемачество“ беше финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Домакин на събитието беше сдружение ЕСЕИ - Етно, Социални  и Екологични Инициативи, гр. Своге.

Какво е Еко предприемачество: Предприемачеството е свързано с познаването на нови перспективи за бизнес развитие и превръщането на тези идеи в действителност. „Зеленото предприемачество“ е новаторски бизнес, който е отговорен към природата, използвайки минимум ресурси и оказвайки минимално въздействие за околната среда. Еко предприемачеството обаче надгражда тази представа и все по-често се свързва с устойчивост и иновативност. Съчетавайки всички тези характеристики, Еко предприемачеството може да се определи като зелен бизнес, залагащ на оригинална идея и имащ възможност за устойчиво природосъобразно съществуване.

Какво представлява К1, „Младежки обмен“ на програма Еразъм +: Еразъм + е Програма на ЕС в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта. Ключова дейност 1 (К1) подкрепя мобилности за ученици, студенти, обучители, учители, работещи младежи и и др. 

Каква беше програмата на обмена: В първите два дни младежите бяха настанени в региона на махала „Сирман“ в с. Батулия, като заниманията в този период имаха предимно въвеждащ и опознавателен характер.

Програмата продължи с пешеходен преход в планината над с. Реброво. Там беше установен палатков лагер, както и основните терени за провеждане на практическите дейности за следващите пет дни. Под формата на игри, ателиета, семинари, дискусии и др. участниците обменяха опит, свързан с темата на проекта.

Проектът завърши с посещение на устойчива еко организация в планината (с. Желен) и представянето на авторски бизнес проекти за устойчиво зелено предприятие. Тези финални дейности спомогнаха за подобряване на уменията и компетенциите на младежите за инициативност, критично мислене, действие в екстремни ситуации и др., нужни за създаване на профил на „зелен“ лидер.

Отношението към природата и ресурсите ѝ е лична отговорност на всеки отделен индивид.  Всеки участник се беше лишил от личното си удобство, за да може за една седмица да обмени идеи, да сподели полезни практики, да достигне до споделени обши решения с цел намаляване на вредния отпечатък на човешкото потребление върху природата.

Отговорността към природата не е статус във фейсбук, това е лична кауза на всеки жител на планетата, Тази отговорност е обща и тя обединява младите хора, без значение на тяхната националност, религия, етническа принадлежност др. Повишаването на чувството на младите хора за толерантност и солидарност е нужно за създаването на социално отговорна екологична организация. Защото една устойчива и успешна бизнес организация може да бъде създаден в планината, но ако тази организация е създадена от млади хора с иновативни идеи за развитие, с желание за промяна, с изключително грижа към природата и обществото, само тогава тази организация може да се превърне от лагер под звездите в една мотивираща работна среда.

Източник и снимки: Община Своге

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук