Забранено е плуването в реки и водоеми в община Драгоман

819 преглеждания

По заповед на кмета

Кметът на Драгоман Андрей Иванов забрани със своя заповед плуването във водните обекти на територията на общината.

Забраната е в сила за настоящия плувен сезон и е на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Постановление No 182 от 24.07.1996 г. /ДВ, бр. 65 от 31.07.1996 г./, Наредба No 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм /ДВ, бр. 43 от 30.05.1997 г./, Наредба No 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане /ДВ, бр.25 от 08.03.2002 г./.

Ето какво гласи текстът на заповедта:

„1. Забранявам ползването на реки, напоителни канали, водоеми и други водни обекти на територията на Община Драгоман, като зони за къпане, плуване и водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел през настоящия плувен сезон 2018 г.

2. Собствениците и наемателите на водни площи, както кметовете и кметските наместници по населени места да извършват контрол за спазване на забраната за навлизане във водните обекти с цел къпане, плуване и практикуване на водни спортове.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Лидия Банкова - зам.-кмет на Община Драгоман.“, се казва още в документа.

EspressoNews