Закриваща пресконференция и церемония „Откриване на обекта“ по проект „Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“

292 преглеждания

Ръководителят на проекта инж. Михайлов изказа благодарности към всички колеги, които работиха по изпълнението на проекта

На 16.04.2024 г. в град Своге бе осъществена официална церемония „Откриване на обекта“ на Етап 2 и Закриваща пресконференция по проект „Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“, финансиран по Процедура „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“, приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Церемонията се проведе в присъствието на инж. Валентин Михайлов- заместник- кмет на Община Своге и Ръководител на проекта, представители на фирмата- изпълнител на строително- монтажните дейности, строителен надзор и проектанта на свлачището проф. д-р инж. Стефчо Стойнев – изтъкнат експерт и специалист в областта на инженерната геология, механичните свойства на строителни почви, сеизмични оценки, укрепването на свлачищни терени, динамичните свойства на слаби почви, инженерногеоложкия мониторинг, геотехническите проблеми в минната дейност, проектирането и строителството на инфраструктурни обекти. Прерязването на лентата беше последвано от тържествено разбиване на бутилка шампанско.

В 12 ч. в заседателната зала на Общинска администрация бе проведена и закриваща пресконференция, на която бяха представени постигнатите цели и завършените дейности и резултатите от укрепяването на свлачищния район, които тепърва предстои да бъдат реално видени. Ръководителят на проекта инж. Михайлов изказа благодарности към всички колеги, които работиха по изпълнението на проекта и подчерта дългия път, който общинското ръководство извървя по отношение осигуряване на допълнително съфинансиране, което на практика позволи укрепяване на свлачището в неговата цялост. Заместник- кметът използва възможността да благодари и на всички жители на квартал Старо село, които оказаха съдействие на общината и проявиха търпение към причинения дискомфорт при изпълнението на строително- монтажните дейности.

Към момента в изпълнение на заложените укрепителни мероприятия са монтирани 375 анкера, които да спрат свлачищните процеси в квартал Старо село по линия 4, етап 2. Продължава работата от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ по останалите два етапа като предстоят да бъдат поставени още 1809 анкера, които да доведат до цялостен стабилитет на свлачищния район.

Бенефициент на проекта е Община Своге като Агенция „Пътна инфраструктура“ осигури съфинансиране в размер на 28 942 674, 62 лева. Общата стойност на проекта е 35 742 647,42 лева, като от тях 6 799 972, 80 лева бюджет на Община Своге, предоставен от Оперативна програма „Околна среда“2014-2020г. Срокът на изпълнение беше 29 месеца от датата на влизане в сила на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-49/02.06.2020г. между Община Своге и Министерство на околната среда и водите- Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“2014-2020г.

“Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“ е един от най- мащабните инфраструктурни проекти от изключително важно социално- икономическо значение, реализирани на територията на община Своге.

Източник, сн.: Община Своге