Започва модернизацията на материалната база за предоставяне на социални услуги в Драгоман

490 преглеждания

Общината спечели финансиране за проекта

Община Драгоман стартира дейностите по спечеления проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база за предоставяне на социални услуги в Община Драгоман” към Фонд „Социална закрила“ /ФСЗ/ на обща стойност 29 400 лв. Фонд „Социална закрила” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Mинистерството на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане.

Договорът е за съвместна дейност между двете институции, като ФСЗ предоставя сумата от 26 460 лв., а за сметка на общински бюджет са гласувани 10% от стойността на договора или сумата от 2 940 лв.

Общата цел на проекта е модернизиране, разширяване и подновяване на амортизираното оборудване и обзавеждане на две от социалните услуги, предоставяни на територията на община Драгоман – „Кризисен център“ и „Домашен социален патронаж“.

С реализацията на проекта ще се подобрят условията на живот за 10 деца – потребители на услугата „Кризисен център“ и за 40 потребители на Домашния патронаж, които са самотноживеещи лица и хора в пенсионна възраст.

Дейностите по проекта трябва да приключат в началото на месец октомври.

Източник: Община Драгоман