За да е успешен референдумът в община Божурище, мнозинството трябва да е дало положителен отговор – „Да“

4438 преглеждания

Избирателната активност трябва да е над 40%

Кметът на община Божурище Георги Димов публикува във фейсбук групата „НЕ на златодобива в общ. Божурище“ информационен лист по повод предстоящия на 09.06.2024 г. Местен Референдум.

Чл. 41, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление гласи, че предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са участвали не по-малко от 40 на сто от гражданите с избирателни права в съответната община и с „да“ са отговорили повече от половината от участвалите в референдума избиратели.

1

2

3

„За да бъде успешен, местният референдум, който ще се проведе на 9 юни 2024 г., съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, е необходимо да са изпълнени две условия:

Първо – да има не по-малко от 40% избирателна активност.

Второ – с „ДА“ трябва да са отговорили повече от половината от гласувалите.

Ето защо, за да се изпълни второто законово условие, формулировката на въпроса започва с „Против ли сте“.

По този начин гласуващите, които не искат да се добива злато на територията на община Божурище, биха отговорили с „ДА!“.

Следователно, за да е успешен референдумът, мнозинството от гласувалите трябва да са дали именно положителен отговор – Да!

Въпросът не може да бъде по-кратък и общ, тъй като отново Законът указва, че чрез местен референдум се решават въпроси от местно значение, които са в компетентността на органите на местното самоуправление.

В нашия случай от компетентността на общинския съвет и кмета е единствено издаването и одобряването на подробни устройствени планове (ПУП).

Всички останали разрешителни са вменени на Министерство на енергетиката и други държавни органи.

Въпросът бе формулиран съвместно от общинската администрация, общинския съвет, Сдружение „Заедно за чиста природа“, юристи и експрести в областта на екологичното право и активни граждани и след много дебати и разисквания, всички заедно стигнахме до този законовоиздържан, макар и дълъг, въпрос.

В заключение отново искам да подчертая, че най-важното, за да бъде референдумът успешен, е отговорът да бъде „ДА“, споделя кметът Димов в друга своя публикация, в групата.

Източник: „НЕ на златодобива в общ. Божурище“, Георги Димов, Фейсбук