Изготвени са проект на карта на масивите за ползване и регистри на земеделските земи в Своге

52 преглеждания

За стопанската 2020/2021 г.

Изготвени са проект на карта на масивите за ползване и регистри на земеделските земи в Своге за стопанската 2020/2021 г. Това става ясно от съобщение на Общинска служба по земеделие - гр. Своге, публикувано на интернет страницата на Общината.

Ето и пълният му текст:

„Общинска служба по земеделие - гр. Своге на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2020/2021 година, че са изготвени проект на карта на масивите за ползване и регистри по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ въз основа на постигнати споразумения за землищата на територията на община Своге.

Регистъра съдържа данни за:

- масивите за ползване;

- ползвателите;

- номерата на имотите по кадастралната карта, площта, категорията, начинът   на трайно ползване, правното основание за ползването;

- имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Регистрите и картата се намират в общинска служба по земеделие  -  гр. Своге, ул. „Ал. Стамболийски“ №3, ет. 3“.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук