Изграждат баскетболно игрище в Сортен комплекс Драгоман

584 преглеждания

До момента комплексът има игрища за футбол и минифутбол, както и многофункционална зала

С баскетболно игрище ще бъде доразвит Спортен комплекс Драгоман. Това става ясно от обявлението за инвестиционното предложение, публикувано на официалния сайт на общината до заинтересованите лица и общественост.

Обявлението е на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Община Драгоман съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Проект „Изграждане и оборудване на спортна инфраструктура в гр. Драгоман – игрище за баскетбол“

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на игрище за баскетбол, което ще бъде част от спортен комплекс Драгоман. За момента комплекса разполага със голямо футболно игрище и игрище за минифутбол, както и със зала, в която могат да се практикуват много видове спорт. Баскетболното игрище, ще допринесе за по-голямата посещаемост на комплекса, както и за стимулирането на младите жители и гости на общината към спортуване. Размерите на игрището и материалите, от които се предвижда да бъде изградено ще отговарят на приложимите изисквания, посочени в Състезателните правила по баскетбол 2014, издание на Международната федерация по баскетбол.

За контакти: Боряна Богданова, общ. Драгоман, тел: 0879 103 411 – Гл.сп. „Оперативни програми и европроекти“

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” No 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org Приложение: 1.Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС.

EspressoNews